article image

Nowy rozdział w eTwinningu – kształcenie i szkolenie zawodowe

Po 14 udanych latach wspierania szkół podstawowych i średnich, eTwinning pragnie poszerzyć zakres swojej aktywności o szkoły i szkolenia zawodowe (VET) w całej Europie.

Jest to część szerszej polityki Unii Europejskiej, której celem jest wyposażenie ludzi w wiedzę, know-how, umiejętności i/lub kompetencje pożądane na rynku pracy.

Nauczyciele rejestrujący się teraz w eTwinningu będą mogli wskazać, czy ich szkoła jest szkołą zawodową i/lub prowadzi szkolenia zawodowe. W ten sposób takim szkołom łatwiej będzie tworzyć projekty z myślącymi podobnie specjalistami, nadając tym samym większe znaczenie szkołom i szkoleniom zawodowym i wnosząc tam innowację.

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) definiuje szkoły i szkolenia zawodowe jako „kształcenie i szkolenie, którego celem jest wyposażenie ludzi w wiedzę, know-how, umiejętności i/lub kompetencje wymagane w określonych zawodach lub – w sensie ogólnym - pożądane na rynku pracy” (Cedefop, 2014 b, p. 292)

Już zarejestrowanych eTwinnerów, którzy pracują w szkołach oferujących kształcenie i szkolenie zawodowe zachęcamy do kontaktu z Narodowym Biurem Kontaktowym eTwinning w celu zaktualizowania danych szkoły.