article image

Nauczanie XXI w.: eTwinningowe warsztaty doskonalenia zawodowego w Kopenhadze w Danii

eTwinning połączył niedawno siły z duńskim Festiwalem Nauki organizując wspólnie ważne wydarzenie adresowane do społeczności edukacyjnej Europy.

Tegoroczny duński Festiwal Nauki przebiegał pod hasłem „Przygotowując się do życia w cyfrowym świecie”. Koncentrował się przede wszystkim się na praktycznych doświadczeniach, inicjatywach politycznych, wynikach badań oraz coraz większym udziale technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

W czasie trwania Festiwalu Nauki 139 nauczycieli z 25 krajów uczestniczyło w etwinningowych warsztatach doskonaleni zawodowego, których celem było zbudowanie wspólnego języka, dającego dyrektorom szkół, nauczycielom oraz uczniom konkretną możliwość rozwiania umiejętności XXI wieku.

Uczestnicy mogli zainspirować się i uzyskać najnowsze informacje na temat technologii oraz tego, jak zmieni ona role nauczycieli, konsultantów, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz dyrektorów szkół.

eTwinnerzy mieli okazję posłuchać dwóch inspirujących prelegentów występujących na Festiwalu Nauki - Mitchela Resnicka, profesora ds. badań naukowych przy MIT Media Lab oraz Alana Novembera, starszego partnera i założyciela November Learning.

„Kiedy mamy synergię, mamy prawdziwą siłę. To informacja niesie rewolucję, nie technologia.” Alan November

„4 kryteria kreatywności: projekt, pasja, zabawa, rówieśnicy!” Mitchel Resnick

Uczestnicy warsztatów doskonalących zgłębiali koncepcję duńskiego CRAFT-u (ang. Creating Really Advanced Future Thinkers – Tworzenie Naprawdę Zaawansowanych Przyszłych Myślicieli ), oferującego model umożliwiający wykorzystanie na szeroką skalę niestandardowych metod pedagogicznych z dużym naciskiem na technologie informacyjno-komunikacyjne.

Ponadto podczas warsztatów realizowanych w ramach eTwinningu podejmowano tematy, które interesują dzisiejszych nauczycieli: nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów, nauczanie szkolne w XXI w. zaawansowane wsparcie realizacji projektów oraz warsztaty wprowadzające dla nowych eTwinnerów.

Przyłącz się do eTwinningu, daj się zainspirować i zostań nauczycielem, jakim chcesz być!