article image

2019 rokiem uczestnictwa w życiu demokratycznym

Demokratyczne uczestnictwo to integralna część eTwinningu.

eTwinning propaguje aktywne uczestnictwo uczniów, nauczycieli, oraz dyrektorów szkół podczas wspólnie realizowanych działań. Będąc wciąż rozrastającą się szkół, eTwinning może w tym kierunku zrobić jeszcze więcej, promując jednocześnie dialog pomiędzy szkołami, rodzicami oraz lokalnymi społecznościami.

W ramach eTwinningu nauczyciele tworzą projekty ukierunkowane na budowanie włączenia społecznego i wolności słowa oraz propagujące dialog społeczny, u podstaw którego leży otwartość, odpowiedzialność, efektywność i spójność.

eTwinning promuje umiejętności niezbędne do osiągnięcia kultury demokratycznej, takie jak zdolność do samodzielne uczenie się, analityczne i krytyczne myślenie, umiejętność słuchania i obserwacji, empatia, elastyczność i zdolność dostosowywania się, umiejętności językowe, komunikacyjne, wielojęzyczność, współpraca oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów. Dzięki tym umiejętnościom eTwinning podkreśla korzyści płynące z aktywnego obywatelstwa oraz pokazuje, w jaki sposób nauczyciele mogą przyczynić się do budowania trwałej demokracji.

eTwinning jest tutaj możliwy dzięki podstawowym wartościom demokratycznego uczestnictwa.

W tym roku podkreślajmy istotę współpracy i wspólnego osiągania celów, a także promujmy najważniejsze postacie eTwinningu – nauczycieli, uczniów oraz ich głosy.

Dowiedz się więcej - przeczytaj, co kryją gotowe zestawy projektowe “Have your say on education” oraz “Too young to vote, old enough to make a change”.