Najważniejsze informacje

W sekcji tej znajdują sie najważniejsze wiadomości z całej sieci eTwinning. Będziesz mógł zajrzeć za kulisy, zobaczyć, czego nauczyciele wraz ze swoimi uczniami uczą się od siebie nawzajem ponad granicami państw; będziesz mógł również odkrywać projekty eTwinning, a także brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.