article image

Wybrane grupy eTwinning

Grupy eTwinning to prywatne platformy dla eTwinnerów, gdzie mogą dyskutować i współpracować nad określonym tematem. Celem takich działań jest wymiana praktyk, dyskusje na temat metod nauczania i uczenia się oraz uzyskanie wsparcia w zakresie rozwoju zawodowego.

Mówiąc bardziej szczegółowo, nasze „wybrane grupy” prowadzone są przez eTwinnerów, którzy ukończyli kurs na moderatorów eTwinning; w ramach każdej z grup ustalane są działania i zadania, które nauczyciele realizują i nad którymi dyskutują. Tematyka obejmuje zagadnienia od nauczania języków po przedsiębiorczość w edukacji, przedmioty STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Zajrzyj do grup na eTwinning Live, znajdź taką, która cię interesuje i przyłącz się!

Kto organizuje/zakłada grupy? Centralne Biuro Programu eTwinning

Jak można dołączyć do grupy eTwinning? To bardzo proste, po prostu zaloguj się na eTwinning Live, a następnie przejdź do sekcji Grupy; tam znajdź odpowiednią grupę za pomocą wyszukiwarki grup i przyłącz się !

Aktualnie działające grupy eTwinning:

Globalna Społeczność Praktyków – Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (VET)

VET

Moderatorzy: Petra Jeanine Nip i Rosario Rodríguez Utrilla

Globalna Społeczność Praktyków skupia nauczycieli i edukatorów pracujących w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego . Grupa zachęca do dzielenia się informacjami o realizowanych projektach i jednocześnie umożliwia uczestnictwo uczniów szkół zawodowych w różnych projektach.

Wergiliusz – wstęp do eTwinningu

Virgilio

Moderatorzy: Paola Arduini, Laura Maffei i Elena Pezzi

Jesteś nowym eTwinnerem? Jesteś tu już od jakiegoś czasu próbując znaleźć właściwą drogę? Czujesz się zagubiony i potrzebujesz pomocy? Jesteś we właściwym miejscu! Grupa ta będzie towarzyszyć ci w twojej podróży po eTwinningu: zobaczysz, jak eTwinning działa i jak może działać dla ciebie. Będziesz mógł także poczuć jego ducha: ciągła wymiana pomysłów i doświadczeń w społeczności praktyków – nauczycieli i uczniów, wzajemne uczenie się. Dołącz do nas i zacznij swoją podróż!

eTwinning na rzecz przywództwa w szkole

School Leadership

Moderator: Anne Gilleran

Grupa ta jest szczególnie adresowana do dyrektorów szkół oraz wszystkich osób zaangażowanych w kierowanie szkołą. Grupa powstała po konferencji tematycznej zatytułowanej „Citizenship - a new ethic for the 21st Century” (Obywatelstwo – nowa etyka XXI w.), która odbyła się we Florencji we Włoszech, we wrześniu 2016 r. W ramach tej grupy będziemy kontynuować dyskusję i szukać rozwiązań do problemów, z jakimi muszą się dzisiaj mierzyć kadry kierownicze szkół.

Zapewnianie eBezpieczeństwa w projektach eTwinning

eSafety

Moderator: Aneta Wilk

Grupa adresowana jest do wszystkich eTwinnerów wykorzystujących media społeczne w nauczaniu, zwłaszcza do tych, którzy są aktywnie zaangażowani w realizację projektów eTwinning. Ogólne cele grupy zakładają zapewnienie nauczycielom wsparcia w zakresie eBezpieczeństwa podczas wykorzystywania mediów cyfrowych w nauczaniu, zwłaszcza w kontekście przeprowadzania projektów eTwinning; rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie przygotowywania przez nich własnych materiałów dydaktycznych dotyczących eBezpieczeństwa, które mogą wykorzystać w swojej praktyce nauczycielskiej; dzielenie się i wymiana wiedzy na ten temat z innymi nauczycielami.

Kreatywna klasa

Creative Classroom

Moderator: Irene Pateraki

Twórcza społeczność nauczycieli i przyjaciół, w której dzielimy się doświadczeniem, pomysłami, bierzemy udział w twórczych działaniach, webinariach i uczymy się od siebie nawzajem. Creative Classroom to kreatywne dzielenie się i uznawanie pracy nauczyciela w szkole. Grupa Creative Classroom Group istnieje już na nowej platformie grup od siedmiu lat.

Język angielski jako drugi język

English as Second Language

Moderator: Theodora Gkeniou

Grupa adresowana do wszystkich nauczycieli w eTwinningu, którzy uczą języka angielskiego jako drugiego języka. Miejsce inspiracji, współpracy i doskonalenia zawodowego!

Przedsiębiorczość w edukacji

Entrepreneurship

Moderator: Kornelia Lohynova

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości to umożliwianie młodym ludziom rozwijania umiejętności potrzebnych w codziennym życiu i w pracy zawodowej. Tych ważnych umiejętności da się nauczyć i należy je włączać w przedmioty edukacyjne na wszystkich poziomach edukacyjnych. Jak? Wejdźmy do inkubatora biznesu, przejmijmy inicjatywę i wspólnie odkrywajmy sposoby rozwijania umiejętności naszych uczniów i nasze. Uczestnicy będą uczyć się od siebie wzajemnie, stając się nauczycieloprzedsiębiorcami z pozytywnym i aktywnym nastawieniem.

Lekcje oparte na grach

Game-based Classroom

Moderator: Glykeria Gkouvatsou

Dzisiaj gry stanowią wspólny język, funkcjonujący poza granicami państw. Pytanie nie brzmi, czy gry nadają się do nauki, ale jak wykorzystać pasję młodych ludzi i włączyć gry w proces nauczania/uczenia się. Grupa ta będzie skupiać się na powyższym pytaniu; dokonamy także rozróżnienia pomiędzy grami komercyjnymi i edukacyjnymi i będziemy zastanawiać się, jak ten drugi rodzaj gier może promować uczenie się, współpracę i krytyczne myślenie.

Edukacja włączająca

Inclusive Education

Moderator: Marijana Smolčec

Grupa adresowana do wszystkich edukatorów, którzy chcą podnieść swoje umiejętności edukacyjne i wzmocnić swoje kompetencje w nauczaniu młodych ludzi z problemami w uczeniu się lub ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także uzdolnionych/utalentowanych uczniów. Jest to grupa wsparcia, gdzie nauczyciele będą dzielić się swoimi doświadczeniami, materiałami, działaniami, a także wezmą udział w seminariach online poświęconych różnym typom uczniów wymagających integracji społecznej /inclusive students.

On s'amuse en classe FLE (Język francuski jako drugi język)

French as Second Language

Moderator: Pauline Stirling

Szukasz ciekawych zadań, które dodadzą smaku twoim lekcjom francuskiego ? Szukasz nowych pomysłów, by zachęcić uczniów do nauki języka Moliera? Zastanawiasz się, jak inni nauczyciele w Europie uczą francuskiego? Dołącz do naszej grupy "On s'amuse en classe FLE". Wspólnie inspirujemy!

STEM

STEM

Moderator: Rafael Montero

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki na wszystkich poziomach kształcenia! Grupa ta to punkt spotkań, miejsce dzielenia się i uczenia się od siebie wzajemnie. Nanotechnologie, ICT, astronomia, metody opartne na dociekaniu naukowym, inteligencje wielorakie, propagowanie zawodów związanych z nauką, współpraca, targi naukowe… Podoba ci się? Dołącz!

Zrównoważony rozwój, edukacja, sieć, serwis, eTwinning (SENSE)

SENSE

Moderator: Agustín Bastida Rodríguez

Nauczaj ekologicznie! Chrońmy planetę dla naszych przyszłych pokoleń. Emisja dwutlenku węgla. Efekt cieplarniany. Zmiany klimatyczne. Recykling. Energia. Woda... To tylko niektóre z popularnych kwestii, którymi zajmujemy się mówiąc o środowisku, ale kształcenie w zakresie zrównoważonego rozwoju to coś więcej. Przyjdź do nas i dowiedz się. ESD: Wiesz, co ma SENS(E).

Przeciwdziałanie stereotypom wynikającym z płci

Gender - Know how to stop stereotypes

Moderator: Marie Louise Petersen

Grupa otwarta jest dla eTwinnerów, chtórzy chcą podzielić się wiedzą i swoją praktyką nauczycielską dotyczącą kwestii związanych z płcią i seksualnością - w języku angielskim, francuskim oraz w językach skandynawskich. Grupa będzie dzielić się wiedzą w zakresie przeciwdziałania stereotypom wynikającym z płci i seksizmowi, będzie również pracować nad zapewnieniem równości pod względem płci, wolności i różnnrodności w klasie, na boisku i w społeczeństwie. W ramach grupy będziemy również dzielić się dobrymi pomysłami na nauczanie kwestii związanych z płcią i seksualnością, dzielić się najlepszymi praktykami i problemami pojawiającymi się podczas nauczania treści dotyczących równości płci. Celem tej grupy jest również zapewnienie inspiracji i odwagi do pracy nad kwestiami związanymi z płcią na poszczególnych przedmiotach.

Włącznie uczniów-imigrantów w życie szkoły

Integrating Migrant Students

Moderator: Carol Barriuso

W jaki sposób włączyć młodych uchodźców w życie szkoły? Jakie wyzwania w tym zakresie stoją przed społęcznością szkolą i jak sobie z nimi radzić? Które koncepcje i materiały edukacyjne okazały się skuteczne i mogą posłużyć innym za przykład? Grupa ma przede wszystkim na celu stać się miejscem wzajemnego wsparcia, w której dyrektorzy szkół i nauczyciele mogą podzielić się swoimi doświadczeniami i materiałami.

Kodowanie w szkole

Coding at schools

Moderator: Stefania Altieri

Wprowadźmy elementy kodowania na lekcjach i rozwijajmy myślenie komputacyjne! Jednym z najważniejszych aspektów nauki kodowania w szkole jest to, że uczniowie mają możliwość nowego sposobu rozwijania umiejętności myślenia poprzez rozwiązywanie problemów. Ponadto, ucząc się i grając, podnoszą również swoje umiejętności miękkie, takie jak myślenie analityczne, umiejętność współpracy oraz kreatywność. To ogomna zaleta nauczania z wykorzystaniem kodowania i robotyki.