Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

EUN Partnership AISBL (znana jako European Schoolnet, zwana dalej EUN) prowadzi Centralne Biuro Programu eTwinning i platformę eTwinning na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej z EACEA (Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury), zwanej dalej Instytucją Zamawiającą.

EUN, działając w imieniu Instytucji Zamawiającej, zapewnia, że informacje na platformie są aktualne i rzetelne. W przypadku znalezienia błędów, użytkownicy mogą wysłać wiadomość na adres editor@etwinning.net. KE, EACEA i EUN nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych na tej stronie.

Informacje zamieszczone na platformie to:

  • wyłącznie informacje o charakterze ogólnym, które nie są adresowane do określonego odbiorcy lub jednostki;
  • informacje, które nie zawsze są wyczerpujące, dokładne, kompletne lub aktualne;
  • informacje czasem pochodzące z zewnętrznych stron, nad którymi KE, EACEA lub EUN nie mają żadnej kontroli i za które nie odpowiadają;
  • wskazówki lub porady nie pochodzące od wykwalifikowanych osób (jeżeli potrzebujesz konkretnej rady, zwróć się do odpowiednio wykwalifikowanej osoby).

EUN zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia publikacji, zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części informacji zamieszczonych na platformie w dowolnym czasie, za zgodą Instytucji Zamawiającej.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności KE, EACEA lub EUN w sposób sprzeczny z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach krajowych, ani też wyłączenia ich odpowiedzialności w sprawach, które na mocy takich przepisów nie podlegają wyłączeniu.

Prawa autorskie

Zezwala się na powielanie informacji pod warunkiem podania źródła, o ile odrębny zapis nie stanowi inaczej. W przypadkach, gdy niezbędne jest uzyskanie wcześniej zgody na powielanie informacji, taka zgoda odwołuje wcześniejsze pozwolenie o charakterze ogólnym i będzie określać szczegółowe ograniczenia dotyczące wykorzystania treści.

  • Administration