Zastrzeżenia prawne

European Schoolnet prowadzi tę stronę, by publicznie promować swoje inicjatywy. Materiał zawarty na stronie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Naszym celem jest przekazywanie aktualnych i dokładnych informacji. Jeżeli zauważymy jakiś błąd, dołożymy starań, by natychmiast go poprawić. European Schoolnet nie bierze jednak na siebie odpowiedzialności za informacje zamieszczane na tej stronie.

Informacje te są następującego typu:

· informacje wyłącznie o charakterze ogólnym i nie adresowane do określonego odbiorcy lub jednostki;
· informacje niekoniecznie wyczerpujące, dokładne, kompletne lub aktualne;
· czasami połączone ze stronami zewnętrznymi, nad którymi European Schoolnet nie sprawuje kontroli, i za które European Schoolnet nie bierze odpowiedzialności;
· wskazówki lub rady nie pochodzące od wykwalifikowanych osób (jeżeli potrzebujesz konkretnej rady, zwróć się do odpowiednio wykwalifikowanej osoby).

European Schoolnet zastrzega sobie prawo do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawie zawieszenia, zmian, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów tej strony w każdym czasie.

Niniejsze zastrzeżenia prawne nie mają na celu zwolnić European Schoolnet z odpowiedzialności wbrew jakimkolwiek przepisom obowiązującego prawa krajowego, ani też zwolnić z odpowiedzialności w sprawach, których to prawo nie może wyłączyć.

Prawa autorskie
Zezwala się na powielanie informacji, jeżeli zostanie podane źródło, chyba, że osobny zapis stwierdzi inaczej.  Tam gdzie niezbędna jest wcześniejsza zgoda na powielanie informacji, taka zgoda odwołuje wcześniej wspomnianą zgodę o charakterze ogólnym i będzie ona zawierać szczegółowe ograniczenia dotyczące wykorzystania danych treści.

  • Administration