Włochy

  • 36670

    Projekty
  • 106336

    Nauczyciele
  • 11232

    Szkoły

Dane kontaktowe

Country flag

INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

(National Institute of Documentation, Innovation and Educational Research)
Kontakt: etwinning@indire.it
etwinning.helpdesk@indire.it
Strona internetowa: http://www.etwinning.it