Grecja

  • 21009

    Projekty
  • 39707

    Nauczyciele
  • 13094

    Szkoły

Dane kontaktowe

Country flag

CTI "Diophantus" Computer technology institute & press

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)
Kontakt: etwinning@sch.gr
Strona internetowa: http://www.etwinning.gr