Portfolio eTwinning

Portfolio eTwinning to życiorys, w którym możesz wymienić Twoje osiągnięcia w ramach programu eTwinning.

Mid Yell JHS

Portfolio eTwinning to życiorys, w którym możesz wymienić Twoje osiągnięcia w ramach programu eTwinning.

Dzięki portfolio eTwinning od momentu zarejestrowania się możesz automatycznie zbierać, grupować i pokazywać działania, w które angażujesz się w ramach programu eTwinning. Obejmują one:

Label

Możesz dostosować swoje portfolio do własnych potrzeb dzięki dokładnemu zdefiniowaniu obszarów, które chcesz uwzględnić. Możesz też wyeksportować je ze swojej strony profilowej.

Portfolio eTwinning jest zatwierdzane i opatrywane pieczęcią przez Centralne Biuro programu eTwinning. Możesz je przedstawić jako oficjalny dowód zaangażowania w eTwinning, na przykład dyrektorowi Twojej szkoły.

Najlepsze metody wykorzystania programu eTwinning zostaną zapisane w Twoim portfolio. To kolejny dobry powód, aby skorzystać z nieskończonych możliwości, jakie zapewnia eTwinning.