Czym jest odznaka „Szkoła eTwinning”?

Szkoły eTwinning wspaniale pokazują, w jaki sposób całe szkoły mogą czerpać korzyści z eTwinningu. Szkoły te aktywnie propagują wartości oraz cele i metody kształcenia realizowane w eTwinningu, a w swoich lokalnych społecznościach stanowią punkt odniesienia i są przykładem do naśladowania dla innych szkół.

Label

Szkoły eTwinning uznają znaczenie i wartości eTwinningu i włączają je do polityki edukacyjnej, praktyk i rozwoju zawodowego w swoich szkołach, przy wsparciu dyrekcji szkoły.

Za pośrednictwem odznaki „Szkoła eTwinning” eTwinning pragnie uznać i docenić udział, zaangażowanie i poświęcenie nie tylko poszczególnych eTwinnerów, ale całych szkół, w których zespoły nauczycieli i dyrekcja współpracują ze sobą.

Status Szkoły eTwinning opiera się na koncepcji podróży rozwojowej, obejmującej elementy, które można obiektywnie ocenić. To nie konkurs, ale raczej postęp – przejście z jednego poziomu na kolejny.

Kompasem wszystkich Szkół eTwinning jest Misja Szkół eTwinning.

Jakie są korzyści?

Szkoły eTwinning:

Pracownicy i dyrektorzy odznaczonych szkół zachęcani są do udziału w dedykowanych programach doskonalenia zawodowego, a także mogą uczestniczyć w działaniach grupy eTwinning, dzieląc się dobrymi praktykami, współpracować i uczestniczyć w określonych warsztatach online.

W jaki sposób twoja szkoła może otrzymać odznakę „Szkoła eTwinning”?

Proces uzyskania odznaki Szkoła eTwinning składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy

To automatyczne sprawdzenie trzech następujących punktów:

Jeśli szkoła spełnia powyższe wymagania, wszyscy zarejestrowani eTwinnerzy z tej szkoły otrzymają wiadomość email z zaproszeniem do wypełnienia formularza samoewaluacyjnego,dostępnego na eTwinning Live.

Etap drugi

Wnioskodawcy muszą wypełnić formularz samooceny w imieniu szkoły.

Formularz samooceny zasadza się na 4 filarach eTwinning:

Jak wnioskować

Wskazówki:

WYMOGI DOTYCZĄCE ETAPU 2

Przed złożeniem wniosku, wnioskodawcy muszą zapewnić dowody spełniania wszystkich poniższych wymogów.

Lista nagrodzonych szkół eTwinning za rok szkolny 2021-2022 zostanie opublikowana pod koniec marca lub na początku kwietnia 2021 r.

Uwaga: tylko w przypadku tej rundy aplikacyjnej, z powodu nieprzewidzianych okoliczności związanych z COVID-19, spełnienie tego wymogu (organizacja imprez promujących eTwinning) będzie opcjonalne. Niezależnie od tego, czy nauczyciele zorganizują takie wydarzenia, czy też nie, wszyscy otrzymają 1 punkt za to pytanie. Prosimy poinformować o tym swoich kolegów.

Tutaj dowiesz się, które szkoły już otrzymały odznakę „Szkoła eTwinning”.

Odznaki „Szkoła eTwinning 2018/2019”

Kliknij tutaj, aby zobaczyć całą listę nagrodzonych szkół.

Odznaki „Szkoła eTwinning 2019/2020”

Kliknij tutaj, aby zobaczyć całą listę nagrodzonych szkół.

Odznaki „Szkoła eTwinning 2020/2021”

Kliknij tutaj, aby zobaczyć całą listę nagrodzonych szkół.

Odznaki „Szkoła eTwinning 2021/2022”

Kliknij tutaj, aby zobaczyć całą listę nagrodzonych szkół.