article image

Krajową Odznaka Jakości

Odznaki Jakości eTwinning przyznawane są nauczycielom za wybitne projekty eTwinning. Odznaki są świadectwem pewnego krajowego i europejskiego standardu.

KRAJOWĄ ODZNAKA JAKOŚCI

quality label icon

 1. Czy twój projekt ma wspólne cele i wspólnie ustalony plan?
 2. Czy już skończył się bądź właśnie dobiega końca?
 3. Czy ty i twoi uczniowie wnieśliście swój wkład we wszystkie zadania realizowane w projekcie?
 4. Czy ty i twoi partnerzy organizowaliście zadania oparte na współpracy?
 5. Czy w ramach swoich działań dbaliście o e-bezpieczeństwo i braliście pod uwagę kwestie dotyczące praw autorskich?

Jeśli odpowiedź brzmi TAK na wszystkie z 5 powyższych wymagań, może warto ubiegać się o Krajową Odznakę eTwinning?

Krajowa Odznaka eTwinning przyznawana jest nauczycielom za wybitne projekty eTwinning i by pokazać, że projekt osiągnął w swoim kraju określony poziom jakości.

Jak ubiegać się

quality label icon

 1. Zaloguj się na eTwinning Live 
 2. Przejdź do sekcji Projekty
 3. Znajdź swój projekt i kliknij w Ubiegaj się o Odznakę Jakości
 4. Wypełnij wszystkie wymagane pola i dostarcz dowody potwierdzające twoją pracę
 5. Możesz powtórzyć wyżej opisaną procedurę dla wszystkich projektów, które twoim zdaniem zasługują na odznakę jakości.

Przydatne wskazówki

quality label icon

Przygotuj wcześniej wszystkie potrzebne odpowiedzi w programie Word, a następnie kopiuj i wklejaj swoje odpowiedzi do formularza zgłoszeniowego. W ten sposób unikniesz utraty tego, co wpisałaś/łeś do formularza, którego wypełnienie może zająć nawet ponad 30 minut! Pisz o niewidocznych aspektach swojej pracy – osoby oceniające projekt zobaczą wszystkie jego widoczne aspekty na twojej TwinSpace.

Odznaka Jakości przyznawana jest konkretnemu nauczycielowi. Nawet jeśli współpracujesz z innymi kolegami ze szkoły, każdy z was powinien ubiegać się o własną Odznakę Jakości i samodzielnie przedstawić swój wkład w projekt. Odznaka Jakości przyznawana jest nauczycielom, którzy aktywnie i w widoczny sposób brali udział w działaniach projektowych.

Dlaczego warto ubiegać się:

quality label icon

Konkretna forma uznania dla nauczycieli i szkół za wysoki poziom zadań realizowanych w eTwinningu. Zachęta dla uczniów, by kontunuowali udział w etwinningowych zadaniach i konkretny sposób pokazania, że ich wysiłki zostały docenione. Uczniowie mogą otrzymać Uczniowską Odznakę Jakości, po tym jak ich nauczyciel otrzyma Krajową Odznakę Jakości. Publiczne potwierdzenie zaangażowania szkoły na rzecz jakości i otwartości we współpracy europejskiej.

Kto przyznaje Odznakę Jakości?

Zgłoszenia ze szkół do Krajowej Odznaki oceniane są przez Biuro Kontaktowe (NSS) z danego kraju w każdym. Odznaki przyznawane są w ciągu całego roku, jednak w niektórych krajach terminy przyznawania odznak są stałe – skontaktuj się ze swoim Biurem Kontaktowym, by dowiedzieć się, jak jest w twoim kraju. Po tym jak twój wniosek zostanie zatwierdzony lub odrzucony, twoje Biuro Kontaktowe skontaktuje się z tobą.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA ODZNAKI JAKOŚCI

Innowacja pedagogiczna

quality label icon

 • projekt jest oryginalny pod względem tematyki
 • projekt wykorzystuje szereg różnorodnych metod pedagogicznych
 • to uczniowie przejmują inicjatywę
 • uczniowie komunikują się i współpracują ze swoimi partnerami wykorzystując różnorodne metody, takie jak gromadzenie informacji, rozwiązywanie problemów, prowadzenie badań, porównywanie pracy
 • uczniowie przyjmują różne role: artystów, dziennikarzy, techników, naukowców, aktorów, itp.

Integracja z programem nauczania

quality label icon

 • projekt wpisuje się w szkolne programy nauczania
 • większość pracy nad projektem odbywa się w ramach zajęć szkolnych
 • integracja obowiązkowych treści nauczania z projektem jest jasna i wyraźna
 • podczas pracy nad projektem uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje
 • zasady pracy nad projektem zostały przez nauczyciela wyjaśnione i udokumentowane

Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi

quality label icon

 • działania oparte na współpracy wychodzą poza zwykłe komunikowanie się
 • szkoły partnerskie współpracują, by zrealizować wspólne zadania
 • partnerzy nie są wyłącznie odbiorcami informacji
 • w ramach działań opartych na współpracy powstaje konkretny materialny wynik

Wykorzystanie technologii

quality label icon

 • wykorzystywane technologie mają za zadanie pomóc partnerom w osiągnięciu swoich pedagogicznych celów
 • narzędzia umożliwiają partnerom lepszą współpracę

Rezultaty, wpływ i dokumentacja

W przypadku widocznych rezultatów projektu upewnij się, że:

 • wyniki projektu są przedstawione online
 • uczniowie są zaangażowani na TwinSpace
 • wszystkie etapy projektu zostały udokumentowane i obejmują one: planowanie – opis działań – ewaluacja – informacja zwrotna
 • oceniasz i publikujesz wpływ, jaki projekt miał na zaangażowanych w niego uczniów i nauczycieli.