Korzyści

Dlaczego warto zostać eTwinnerem?

picture

Współpraca

Jednym z najważniejszych elementów eTwinningu jest współpraca pomiędzy nauczycielami, uczniami, szkołami, rodzicami i lokalnymi władzami. W ramach eTwinningu nauczyciele współpracują i organizują zadania dla swoich uczniów. Odgrywają aktywną rolę, komunikują się, badają, podejmują decyzje, okazują sobie szacunek i zdobywają umiejętności XXI wieku. W projektach eTwinning każdy członek zespołu ma coś do zrobienia. Zapoznaj się z  nagrodzonymi projektami i daj się zainspirować.

picture

Doskonalenie zawodowe

Dołącz do naszych  warsztatów online  i  seminariów online  prowadzonych przez ekspertów  i poświęconych wielu różnym tematom! Możesz również uczyć się od swoich partnerów i zapoznawać się z nowymi materiałami edukacyjnymi podczas specjalnych wydarzeń poświęconych eTwinningowi, warsztatów doskonalenia zawodowego oraz podczas tematycznych i dorocznych konferencji eTwinning. 

Uznanie

W eTwinningu twoja praca jest ważna i zasługuje na to, by pokazać  ją innym i okazać jej uznanie w społeczności lokalnej, na szczeblu krajowym i europejskim. W tej sekcji dowiesz się, w jaki sposób eTwinning okazuje uznanie za pracę wykonaną przez nauczycieli, uczniów i szkoły za pośrednictwem Krajowych i Europejskich Odznak Jakości, Nagród eTwinning, Szkół eTwinning oraz Portfolio eTwinning.
picture

Europejskie Nagrody eTwinning

Europejskie Nagrody eTwinning stanowią najwyższe wyróżnienie dla nauczycieli i uczniów za wybitne osiągnięcia w pracy z eTwinning.