article image

Det nasjonale kvalitetsmerket

eTwinning-kvalitetsmerkene deles ut til lærere med ekstra gode eTwinning-prosjekter. Merket viser at prosjektet har oppnådd en viss nasjonal og europeisk standard.

DET NASJONALE KVALITETSMERKET

quality label icon

 1. Har prosjektet et felles mål og en felles plan?
 2. Er det ferdig eller i en avsluttende fase?
 3. Har du og elevene bidratt til alle prosjektaktiviteter?
 4. Har du og partnerne organisert felles aktiviteter?
 5. Er prosjektresultatene synlige?

Dersom svaret er JA på alle de 5 kravene, hvorfor ikke søke om et Nasjonalt kvalitetsmerke?

Et nasjonalt Kvalitetsmerke gis til lærere med fremragende eTwinning-prosjekter og viser at prosjektet har oppnådd et visst kvalitetsnivå i det aktuelle landet.

Slik søker du

quality label icon

 1. Logg inn på eTwinning Live 
 2. Gå til Prosjekter
 3. Finn et prosjekt og klikk på Søke om et Kvalitetsmerke
 4. Fyll ut alle felt med den nødvendige informasjonen og dokumenter arbeidet dere har gjort
 5. Du kan følge trinnene over for alle prosjekter du mener fortjener et Kvalitetsmerke.

Nyttige tips

quality label icon

Skriv først alle opplysninger i et Word-dokument og klipp og lim deretter svarene inn i søknadsskjemaet. Da unngår du at du mister det du har skrevet i skjemaet hvis du bruker mer enn 30 minutter på å fylle det ut! Fortell mest om det som ikke er synlig i prosjektet, siden evaluatorene ser alle de synlige resultatene i TwinSpace

Kvalitetsmerket gis til læreren og er personlig. Selv om du samarbeider med andre kolleger på skolen, bør hver enkelt av dere søke om et Kvalitetsmerke og fortelle hvordan han/hun har bidratt til prosjektet. Kvalitetsmerket gis til lærerne som har bidratt aktivt og synlig i prosjektaktivitetene. 

Hvorfor søke:

quality label icon

Konkret anerkjennelse for lærere og skoler for det høye nivået på eTwinning-arbeidet. Oppmuntre elevene til å fortsette å delta i og jobbe med eTwinning-aktiviteter og vis på en konkret måte at arbeidet deres verdsettes. Elevene kan få Elevenes kvalitetsmerke dersom læreren deres får et Nasjonalt kvalitetsmerke. Dette forteller også offentligheten at skolen er opptatt av kvalitet og åpenhet i europeisk samarbeid.

Hvem deler ut kvalitetsmerket?

Den nasjonale støttetjenesten (NSS) i hvert land evaluerer skolenes søknader om det nasjonale Kvalitetsmerket. Merkene deles ut gjennom hele året, men i noen land er det satt en bestemt frist. Forhør deg derfor med din NSS for å få vite mer om gjeldende frister i ditt land. Når søknaden er godkjent eller avslått, blir du kontaktet av din NSS.

KRITERIER FOR KVALITETSMERKENE

Pedagogisk innovasjon

quality label icon

 • prosjektet har et originalt tema
 • det benyttes mange ulike pedagogiske metoder
 • elevene sitter i førersetet
 • elevene interagerer med partnerne sine og jobber sammen med bruk av ulike metoder som innsamling av informasjon, problemløsning, forskning, sammenlignende arbeid
 • elevene inntar ulike roller som kunstnere, journalister, teknikere, vitenskapsfolk, skuespillere osv.

Faglig integrering

quality label icon

 • prosjektet er basert på skolens læreplan og pensum
 • det meste av prosjektarbeidet gjøres i løpet av skoletiden
 • læreplanen er tydelig integrert i prosjektet
 • prosjektarbeidet gir elevene anledning til å utvikle ferdigheter og kompetanser
 • de prosjektbaserte pedagogiske rammene blir forklart og dokumentert av læreren

Kommunikasjon og utveksling mellom partnerskolene

quality label icon

 • informasjonsdelingen har identifiserbare mål
 • kommunikasjon mellom elevene er et tydelig mål for lærerne
 • elevene kan dele arbeidet, jobbe med samme tema, interagere og komme frem til et endelig resultat
 • kommunikasjonsaktivitetene er utformet for å oppmuntre elevene til å lese, lytte til og se på partnernes arbeider.

Samarbeid mellom partnerskoler

quality label icon

 • partnerskolene samarbeider for å fullføre felles aktiviteter
 • partnerne er ikke bare mottakere av informasjonen
 • samarbeidsaktivitetene resulterer i et håndfast resultat

Bruk av teknologi

quality label icon

 • teknologien brukes for å hjelpe partnerne å oppnå de pedagogiske målsettingene
 • verktøyene hjelper partnerne å oppnå et bedre samarbeid seg imellom

Resultater, påvirkning og dokumentasjon

Sørg for at:

 • prosjektresultatene presenteres på nettet
 • elevene deltar på TwinSpace
 • alle faser av prosjektet blir dokumentert, inklusive planlegging – beskrivelse av aktiviteter – evaluering – tilbakemelding
 • dere evaluerer og publiserer hvilken effekt prosjektet har hatt på elevene og lærerne som har deltatt i prosjektet.