Publikasjoner

Les mer om eTwinning og hvordan du kan videreutvikle ideer og tekniske ferdigheter ved hjelp av utgivelsene og referansemateriellet nedenfor.

Lære av fortiden, skape fremtiden: Europas kulturarv gjennom eTwinning
eTwinning's 2017 Full Report: “eTwinning Twelve Years On: Impact on teacher's practice, skills, and professional development opportunities, as reported by eTwinners”
 • August 2018 (EN - pdf)
OPPSUMMERINGSRAPPORT: "eTwinning tolv år senere - Innflytelsen på lærernes praksis, ferdigheter og faglige utviklingsmuligheter, ifølge eTwinnerne"
Bygge en inkluderende kultur ved hjelp av eTwinning
eTwinnings kartleggingsrapport 2016: ‘‘Monitoring eTwinning Practice – A pilot project guiding teachers’ competence development”
"Morgendagens digitale borgere: Å utvikle aktivt medborgerskap gjennom eTwinning"
eTwinning-generasjonen, markering av ti år med eTwinning
eTwinning 10 years on: Impact on teachers’ practice, skills, and professional development opportunities (eTwinning 10 år senere: Innvirkning på lærernes praksis, ferdigheter og etterutdanningsmuligheter)
Å utvikle elevenes kompetanser gjennom eTwinning
eTwinning ebok med søkelys på ambassadørene
En reise gjennom eTwinning
 • Januar 2013 (EN, NO - pdf)
Skoleteam i eTwinning: Case-studier på lærersamarbeid gjennom eTwinning
Ny Publikasjon: eTwinning-kokebok
Elevene i eTwinning, case-studier på elevdeltakelse
Stemmer fra eTwinning: Lærerutsagn
 • Desember 2010 (EN, NO - pdf)
Etter- og videreutdanning for lærere: en oversikt over dagens praksis
eTwinning i klasserommet: et eksempel på god praksis (2008-2009)
eTwinning 2.0: Et levende nettverk av europeiske skoler
 • Mars 2010 (EN, NO - pdf)
Mer enn skoleprosjekter: Rapport om eTwinning 2008-2009
eTwinning: En oppdagelsesferd gjennom språk og kultur
 • September 2008 (EN, NO – pdf)
Learning with eTwinning: A Handbook for Teachers (Å lære med eTwinning: en håndbok for lærere)
 • April 2007 (EN – pdf)
Learning with eTwinning (Å lære med eTwinning)
 • April 2006 (EN – pdf)
First Year of eTwinning in Europe (Det første eTwinning-året i Europa)
 • Mars 2006 (ENDEFR – pdf)
Pedagogical Advisory Group reports (Rapporter fra den pedagogiske rådgivningsgruppen)
 • September 2006 – (EN – pdf)
 • Oktober 2006 – (EN – pdf)
 • Februar 2007 – (EN – pdf)
 • eSafefty
 • eTwinning School
 • Lesson