article image

Online etterutdanningsseminar for ambassadører – Promotere eTwinning i en digital verden

Seminaret hadde mer enn 200 deltakere fra 44 eTwinning-land.

eTwinning-ambassadørene er grunnpilarene i eTwinning-fellesskapet. De samarbeider med De nasjonale støttetjenestene (NSS) og Partnerstøttekontorene (PSA) og fremmer eTwinning i sitt eget land ved å legge til rette for opplæring av eTwinnere. Det er derfor avgjørende at de har ferdighetene og informasjonen som kreves for å fremme eTwinning på en effektiv måte, og dette seminaret er en sjelden anledning til å samle alle.

Årets etterutdanningsseminar var heldigitalt, og deltakerne fikk lære mer om å «Fremme eTwinning i en digital verden» og utforske kreativiteten sin under virtuelle nettverksøkter.

På konferansens første dag ble deltakerne ønsket offisielt velkommen av Cécile Le Clercq, generaldirektør for EAC, EU-kommisjonen, Claire Morvan, CSS, og Sushama Doebri, Nederlands NSS.

Keynote-talen «Kraften som ligger i nettsamfunn og digital transformasjon» ble holdt av Maartje Blijleven. Hun understreket betydningen av samfunn som eTwinning og kom med gode tips til hvordan man kan bygge opp et fellesskap.

«Et nettsamfunn er nødvendig for å kunne drive frem endring og digital transformasjon.»

Etter keynote-talen var det tid for å begynne med nettverksarbeid og arbeidsseminarer, som holdt ambassadørene i aktivitet i tre dager.

 Deltakerne deltok på til sammen 15 arbeidsseminarer som var organisert rundt tre hovedtemaer:

  • Digitalisering & eSikkerhet
  • Promotering & formidling
  • eTwinning og inkludering i den digitale tidsalderen.

På arrangement deltok foredragsholdere fra hele skolenettverket, nettverket av eTwinning-venner og det digitale fagområdet. Ambassadørene lærte blant annet hvordan de kan bidra mer aktivt på nettet, tips og triks for å bli bedre foredragsholdere og moderatorer, og hvordan de skal opprette europeiske nettarrangementer som er åpne for eTwinning-nettverket. Videre diskuterte de også utfordringene i den digitale verdenen og de lærte hvordan disse utfordringene kan takles i klasserommet.

Nettverksaktiviteten viste at det ikke finnes noen grenser for eTwinning-ambassadørenes pågangsmot og engasjement. Deltakerne fikk mulighet til å filme seg selv og laste opp videoene på et felles område.

På avslutningsdagen ble det avsluttende foredraget om «Medieliteracy og desinformasjon» holdt av Claire Morvan CSS og Sabrina Vorbau, prosjektleder – EUNs digitale medborgerskapsteam.