article image

EUROPEANA – kulturarv tilgjengelig for alle!

eTwinning-vennen Europeana jobber for å styrke kulturarvsektorens arbeid for digital transformasjon. Som medlem av vennenettverket utvikler EUROPEANA fagkunnskap, verktøy og politikk som stimulerer til digital endring, oppmuntrer til partnerskap og fremmer innovasjon.

Europeana gir fri tilgang til alle som har interesse for og som brenner for kulturarv. Nettkatalogen vokser hele tiden og består av mer enn 50 millioner verk fra 3500 deltakende kulturhistoriske institusjoner (biblioteker, museer, arkiver og gallerier). Ressursene er gratis for alle, slik at de som er interessert kan bruke kulturarven i opplæring, forskning, kreativt arbeid og rekreasjon.

Europeanas arbeid bidrar til å skape et åpnere, mer kunnskapsrikt og kreativt samfunn, og det omfatter mer enn å samle og presentere de mange ressursene. Som eTwinning-venn har Europeana jobbet kontinuerlig for å dele verktøy og ekspertise med eTwinnerne. Evnen til å tilpasse seg årets tema nesten hvert år illustrerer det rikholdige tilfanget.

I 2018, da eTwinning satte søkelys på kulturarv, arrangerte Europeana et arbeidsseminar under eTwinnings årskonferanse om å undervise med digital kulturarv. I 2019, da eTwinning tok for seg demokratisk deltakelse, inviterte Europeana eTwinnerne på årskonferansen til å fordype seg i kritisk tenkning og bruk av primærressurser. Ved å illustrere effektive teknikker for å oppdage falske nyheter og gjøre seg opp en selvstendig mening, forberedte Europeana eTwinnerne på å omfavne og jobbe med medieliteracy og desinformasjon i 2021. Det finnes ingen temaer som ligger utenfor Europeanas rekkevidde, som diskuterte utvikling gjennom medborgerskap på årskonferansen da eTwinnerne lærte om klimaendringer og miljøutfordringer i 2020.

Europeana er et av de dedikerte opplæringsinitiativene som sørger for engasjerende verktøy og utviklingsmuligheter for fagpersonell med mer enn 400 læringsressurser, instruksjonsfilmer, apper og spill. Med mål om å bringe kulturarven tettere på de oppvoksende generasjonene organiserer Europeana en rekke konkurranser som Transcribathon og GIF IT UP, som utfordrer til bruk av digitalisert kulturarvmateriale for å skape og dele unike gif-er. Europeana støtter med sine aktiviteter EUs Digitale opplæringsplan 2021–2027 ved å levere et mangfoldig og tilgjengelig innhold av høy kvalitet.

Interessert i å lage ditt eget galleri? Registrer deg i Europeana og la kreativiteten blomstre!