article image

eTwinning-skoler: Mer enn et merke

"eTwinning har brakt innovasjon og europeisk samarbeid til skolen vår, noe som har endret hvordan vi jobber fordi det har blitt lagt spesiell vekt på prosjektbasert læring og aktivt samarbeid både på og utenfor skolen."

En lærer fra eTwinning-skolen Col·legi Sant Josep, Navàs, Spania

Når søknadsfristen for eTwinning-skole-merket 2021/2022 nå nærmer seg, er det et godt tidspunkt for å fokusere på hvilke fordeler merket gir og hva som er hensikten med denne utmerkelsen. Dersom skolen din har fått beskjed om å søke – gratulerer, og husk å sende søknaden før 8. februar 2021!

eTwinning-skolene er grunnpilarene i eTwinning og mottar anerkjennelse for sitt engasjement og arbeid i eTwinning, med fokus på hvordan eTwinning bygges inn og brukes i skolens politikk, praksis og etterutdanningsmuligheter. Som pionerer og pådrivere i lokalmiljøet er eTwinning-skolene ledere på europeisk nivå som ofte er på jakt etter nye muligheter for å utvikle skolen. Mange av dem deltar på fellestiltak sammen med andre skoler og institusjoner og viser dermed at det å motta eTwinning-skole-merket ofte var første skritt på skolens internasjonale reise.

Alle verdiene til eTwinning-skolene er samlet i eTwinning-skolenes formålserklæring, som identifiserer fem områder som eTwinning-skolene er spesielt opptatt av, og fungerer som en veileder for skoler som er interessert i å søke om merket:

 • eTwinning-skolene er opptatt av delt lederskap
 • eTwinning-skolene viser en sterk satsing på samarbeid, deling og teamarbeid
 • Elevene ved eTwinning-skolene er endringsagenter
 • eTwinning-skolene er modeller for andre skoler
 • eTwinning-skolene er inkluderende og innovative læringsorganisasjoner

Å bli eTwinning-skole er først og fremst en anerkjennelse til skolens dedikerte medarbeidere, der både lærere og skoleledelse er aktive eTwinnere som jobber utrettelig og i samarbeid med elevene. Denne tilnærmingen er kjernen i Kontrollrapporten for eTwinning-skoler og delt lederskap 2020. Dersom du er interessert i førstehåndsuttalelser om hva det innebærer å være en eTwinning-skole, gir kontrollrapporten et unikt perspektiv. Første del analyserer svarene på en undersøkelse som omfattet 1261 eTwinning-skoler, mens andre del gir en dypere innsikt i de følgende seks eTwinning-skolene og deres spesifikke reise:

 • Lycée des métiers Louis Blériot, Frankrike
 • Forsøksskolen ved Universitetet i Thessaloniki, Hellas
 • Direzione Didattica Ottavo Circolo, Piacenza, Italia
 • Scoala Gimnaziala nr.17, Botosani, Romania
 • Col·legi Sant Josep, Navàs, Spania
 • Dr İlhami Tankut Anadolu Lisesi, Tyrkia

Les mer om konklusjonene fra Nettkonferansen for eTwinning-skoler – Delt lederskap: mot en eTwinning-skole-tilnærming, og eTwinning-skolenes satsing på teamarbeid og samarbeid.