article image

eTwinning-skoler og delt lederskap: Nå lanseres eTwinning-rapporten 2020

Hvert eneste år deler eTwinning ut eTwinning-skole-merket til flere hundre skoler

eTwinning-skolene får anerkjennelse for eTwinning-aktiviteter og engasjement, arbeidet de utfører, og hvor dedikert de er til helskoletilnærmingen, der det er samarbeid mellom team bestående av lærere og skoleledere. 

eTwinning-rapporten 2020 ser på hvordan eTwinning-skolene praktiserer og støtter en tilnærming med delt lederskap ved å gjennomgå praksisen og analysere kvantitative data og en kvalitativ undersøkelse. De kvantitative dataene ble samlet inn i en undersøkelse høsten 2019, der totalt 1261 eTwinning-skoler fortalte om sin praksis på de fem områdene i eTwinning-skolenes formålserklæring. Den kvalitative undersøkelsen ble basert på casestudier på seks eTwinning-skoler som eTwinnings Sentrale støttetjeneste veiledet, støttet og interagerte med i 18 måneder gjennom en rekke aktiviteter både ansikt til ansikt og på nettet.

Hovedfunnene i rapporten fremhever hvordan:

1. eTwinning-skolene er opptatt av delt lederskap

En sterk forståelse og en aktiv praktisering av prinsippene for delt lederskap bekrefter at eTwinning-skolene er åpne for en mer fleksibel ledelsesstruktur.

2. eTwinning-skolene viser en sterk satsing på samarbeid, deling og teamarbeid

Samarbeidet mellom lærerne og mellom elevene er sterkt og aktivt, men samarbeidet mellom elev og lærer utenfor eTwinning-prosjektene har rom for forbedring.

3. eTwinning-skolene er modeller for andre skoler, men nettverksarbeidet kan bli bedre

Selv om eTwinning-skolene ofte fungerer som læringsknutepunkter for andre skoler, føler lærerne at skolene ikke er helt klare for nettverk og samarbeid mellom de ulike skolene.

4. eTwinning-skolene er inkluderende og innovative læringsorganisasjoner

eTwinning-skolene har en kultur med spørsmål, innovasjon og utforskning, der elevenes læring står i sentrum og mangfold blir verdsatt.

5. eTwinning-skolene må få en mer proaktiv rolle overfor lokalsamfunnet

Sterkere støtte til eTwinning-skolene i lokalsamfunnet vil bidra til å formalisere skolens rolle i lokal sammenheng.

Konklusjonen er at eTwinning-skole-merket er mer enn et «kvalitetsbevis» og representerer en formalisering av potensialet til skolene som mottar utmerkelsen. De har muligheter og en energi som kan frigjøres ved riktig bruk av oppmuntring, anerkjennelse og fleksibilitet, som alle er kjerneelementer i en delt lederskap-tilnærming. På denne måten kan eTwinning-skolene være en ledestjerne for de andre skolene i området og bidra til å gjøre eTwinning til noe som er felles for alle.

Hele rapporten vil bli publisert i 2021, men sammendraget av rapporten kan leses her.

EN, DE, ES, FR, IT PL - pdf.