article image

Årets eTwinning-tema 2021: Medieliteracy og desinformasjon

«Behovet for et internett uten feil eller villedende informasjon har aldri vært mer akutt enn under koronapandemien»

 (EU-kommisjonen på Twitter).

I år, 2021, setter eTwinning søkelys på sider av samme sak: medieliteracy på den ene siden, og på den andre siden hvordan man skal takle fenomenet desinformasjon og falske nyheter. 2020, koronapandemiens år, viste med all tydelighet at det at borgere eksponeres for desinformasjon er en stor utfordring, ikke bare for voksne, men også for elevene. 

EU-kommisjonens Media Literacy for All Preparatory Action 2020 beskriver «medieliteracy» som et paraplybegrep som omfatter alle tekniske, kognitive, sosiale, samfunnsmessige og kreative egenskaper som gir borgerne tilgang til mediene, det å ha en kritisk forståelse av dem og det å interagere med dem.

«Desinformasjon» forstås som verifiserbart feil eller villedende informasjon som utformes, presenteres og formidles for å oppnå økonomisk gevinst eller for bevisst å villede befolkningen, og kan forårsake offentlig skade.

eTwinning har jobbet for medieliteracy siden starten i 2005 ved å fokusere på integrering av digitale verktøy i lærernes og elevenes hverdag. Det har blitt lagt spesielt stor vekt på digitalt medborgerskap, for å fremme bevissthet og ansvarlighet blant elevene når det gjelder bruk av digitale verktøy.  

Områdene som dekkes av eTwinning, omfatter: digital literacy, digitale og immaterielle rettigheter og ansvar, digital sikkerhet og databeskyttelse, digital lov og etikette, digital tilgjengelighet og digital kommunikasjon.

I 2021 vil vi promotere medieliteracy og takle desinformasjon ved hjelp av en rekke aktiviteter: fra etterutdanningsmuligheter til online arrangementer og konferanser, fra kommunikasjonskampanjer og publikasjoner til nyhetsartikler i portalen.

Bli med på årets eventyr – og bli med oss på å utforske den uvurderlige verdien som ligger i sann informasjon og hvordan man avdekker den.