article image

eTwinning-skole-merket - en utmerkelse til eTwinning-skolene

For å gi en anerkjennelse til eTwinning-arbeidet som gjøres på skolenivå, er det nå mulig å søke om et nytt merke – eTwinning-skole-merket.

Helt fra starten har det vært mulig å få anerkjennelse for arbeid som er gjort i eTwinning, ettersom lærerne har kunnet søke om Kvalitetsmerker for prosjekter både på nasjonalt og europeisk nivå. Disse merkene gjelder imidlertid bare for arbeid som blir gjort av de enkelte lærerne i som deltar i prosjektene. For å gi en oppmerksomhet til arbeid som gjøres på skolenivå, er det nå mulig å søke om et nytt merke – eTwinning-skole-merket:.

Prinsippet med dette nye merket er at eTwinning ønsker å gi anerkjennelse og løfte frem engasjementet ikke bare hos enkelte eTwinnere, men hos grupper av lærere og skoleledere på samme skole.

Å få status som en eTwinning-skole er en utviklingsreise bestående av objektivt målbare komponenter. Det er ingen konkurranse, men en utvikling fra ett nivå til neste.

Hvorfor søke om å få eTwinning-skole-merket?

Skoler som får tildelt merket vil:

 • Oppnå synlighet på europeisk nivå
 • Inngå i et europeisk nettverk av ledende eTwinning-skoler som inspirerer den videre utviklingen av eTwinning
 • Få status som ledere på følgende områder:
  • Digital praksis
  • Praksis innen eSikkerhet
  • Innovative og kreative pedagogiske metoder
  • Fremme kontinuerlig faglig utvikling for medarbeiderne
  • Fremme samarbeidslæring blant medarbeidere og elever
 • Skolene kan bruke eTwinning-skole-merket i alt presentasjons- og informasjonsmateriell.

Ansatte og ledelse ved skoler som blir tildelt merket får invitasjon til å delta i egne etter- og videreutdanningsprogrammer.

Kriterier

Prosessen for å få tildelt eTwinning-skole-merket består av to trinn.

Trinn en er en automatisk kontroll av følgende tre punkter:

 • Skolen har vært registrert som medlem i eTwinning i mer enn to år.
 • Skolen har minst to aktive eTwinning-lærere når søknaden sendes.
 • Skolen har deltatt i et europeisk eTwinning-prosjekt som har fått et nasjonalt Kvalitetsmerke (i løpet av de siste to årene fra søknadsdatoen).

Dersom en skole oppfyller disse kravene, får alle registrerte eTwinnere på skolen en invitasjon på e-post til å fylle ut et egenevalueringsskjema som ligger på eTwinning Live.

Trinn to består av å fylle ut (kan gjøres av alle eTwinnere på skolen) egenevalueringsskjemaet som er nevnt over, som dekker følgende seks kriterier:

 • Kriterium A. Skolen må dokumentere at de gjennomfører aktiviteter som viser at elever/lærere er opptatt av ansvarlig nettbruk
 • Kriterium B. Skolen må dokumentere at det foregår aktivt samarbeid om eTwinning-aktiviteter mellom en gruppe på minst tre lærere
 • Kriterium C. Skolen må dokumentere at minst to grupper av elever ved skolen deltar i eTwinning-prosjekter
 • Kriterium D. Skolen må dokumentere at to aktive eTwinning-lærere fra skolen har deltatt på minst én læringsbegivenhet i eTwinning og hvordan de bidrar til den strategiske utviklingen ved skolen
 • Kriterium E. Skolen må vise offentlig at den er med i eTwinning, f.eks. ved enten å vise eTwinning-logoen og/eller en beskrivelse av eTwinning-aktivitetene på skolens nettside, eller ved dokumentasjon i et offisielt, eksternt dokument fra skolen (f.eks. strategidokument eller brosjyre)
 • Kriterium F. Skolen må dokumentere at en aktivitet som fremmer eTwinning har funnet sted på skolen eller i lokalmiljøet i løpet av året utmerkelsen blir gitt.

Søknadsperioden åpner i desember 2017 og varer til mars 2018.

Skolene vil bli bedt om å fremlegge dokumentasjon på de ulike kriteriene og den endelige søknaden må være godkjent av skolens rektor.