article image

“Lære på et museum” Læringsbegivenhet i eTwinning

Museer gir elevene erfaringer som strekker seg utenfor det hverdagslige, og som utfyller - og bygger på undervisningen og læringen som skjer i klasserommet. Læringsbegivenheten "Lære på et museum" gav de deltakende lærerne en vei inn i museenes ressurser, og de delte entusiastisk det de oppdaget om ulike museumsgjenstander og lærte av andres erfaringer. Daniela Bunea, engelsklærer, eTwinning-ambassadør

eTwinnings læringsbegivenhet "Lære på et museum" så nærmere på hvordan man i eTwinning kan lære ved å bruke museer som læringsarena. Målet var å utforske læringsverdien og potensialet til museer i det 21. århundre, og å se på flere ulike strategier for hvordan man kan omdanne entusiasmen til unge museumsbesøkende til engasjerende og integrerte aktiviteter som fører til at de bygger opp kunnskapen sin.

Over 200 lærere meldte seg på og deltok aktivt i oppgavene under læringsbegivenheten. Oppgavene og graden av interaktivitet varierte fra dag til dag, og arbeidet var delt inn i fire aktivitetsblokker:

"Museer – pådrivere for sosial endring"

Deltakerne diskuterte tilgangen til og deltakelsen i en kultur som legger til rette for at man kan skape sin egen identitet, fremme sosial inkludering, støtte utvikling på flere nivåer – både individuelt og kollektivt – og livslang læring. Deltakerne så også på hvordan ny teknologi kan øke engasjementet på museene. Etter at de hadde lest ressursene og sett videoene, ble deltakerne bedt om å diskutere i et forum og kommentere følgende spørsmål: "Hva forstår de med 'museum'? Hva utgjør et 'museum' etter deres oppfatning? Den andre oppgaven utfordret deltakerne til å tenke gjennom hvilke muligheter for læring et museum kan tilby.

"Besøkserfaring"

I denne blokken utforsket deltakerne konseptet interaktivitet. Lærerne ble utfordret til å analysere museenes innhold og bruke Coggle for å foreslå måter å gjøre dem mer interaktive på, samt forklare hvordan dette kan være med på å bygge bro mellom elever og innhold.

Feltturer til museer

Deltakerne undersøkte hvordan man kan forberede en felttur til et museum, og de gikk sammen to og to for å lage arbeidsark som kunne brukes av elevene enkeltvis eller i grupper, i et tenkt eTwinning-partnerskap før/under/etter besøk på et bestemt virtuelt museum. I siste oppgave i denne blokken måtte lærerne lage sitt eget virtuelle galleri av bilder/fotografier fra et eTwinning-prosjekt de er eller har vært med på, som omfattet samarbeid på tvers av landegrensene.

"Museumsprosjektene brer seg ut"

Deltakerne måtte jobbe i par for å lage en museumsbasert flernasjonal samarbeidsaktivitet som skulle gjennomføres i tilknytning til et museum. Deltakerne skulle gjennom bestemte trinn og kunne bruke et Google-dokument, Adobe Spark Page og forumet i læringslaben til å dele resultatene.

Du kan se noen eksempler på aktiviteter som deltakerne laget her:

  1. Virtuelt kunstgalleri
  2. Museumsbasert transnasjonal lærings- og samarbeidsaktivitet

Temaet for læringsbegivenhetene varierer fra år til år, og det arrangeres vanligvis over 20 læringsbegivenheter i året. For å søke må lærerne gå til Faglig utvikling på eTwinning Live, velge hva de vil søke på og melde seg på i den aktuelle påmeldingsperioden.