article image

Lære av fortiden, skape fremtiden: Europas kulturarv gjennom eTwinning

“Vår rike og mangfoldige kulturarv har en enorm kraft til å bidra til å bygge landet” - Nelson Mandela

Ifølge Europabarometeret mener 88 % at det bør undervises i den europeiske kulturarven i skolen, fordi det lærer oss noe om historie og kultur. (Special Eurobarometer Report, Cultural Heritage, 2017).

Målet med eTwinning-boken er å se nærmere på ulike sider av kulturarven og gi eksempler på eTwinning-prosjekter og ideer til aktiviteter i tilknytning til kulturarven.

I den første delen får dere vite hva som er ment med kulturarv, og dere presenteres for tolkning av arven som læringsmetode, og i del to får dere lese om inspirerende eTwinning-prosjekter som tar for seg materielle, immaterielle og naturlige sider av kulturarven. 

I del tre finner dere informasjon om de rike ressursene som finnes i Europeana, EUs digitale plattform for kulturarv, og om spennende klasseromsaktiviteter som er utviklet av vårt pedagogiske team i tilknytning til ulike fag, fra historie til astronomi og fra matematikk til språk. 

I siste del kan dere se hvordan elevene kan lære om historie og kulturarv ved hjelp av ressursene fra Den europeiske historiens hus. Dere kan også lese om hvordan eTwinning-skoler kan jobbe med kulturarv ved å organisere aktiviteter både i og utenfor skolemiljøet.