article image

eTwinning ønsker velkommen det åttende og nyeste medlemmet av eTwinning Plus - Libanon

Vi har gleden av å fortelle at Libanon nå har blitt en del av eTwinning Plus-familien.

Libanon har alltid vært et viktig land for den europeiske naboskapspolitikken, og mer spesifikt for partnerskapet mellom Europa og middelhavslandene. Libanon og EU har hatt nære politiske bånd siden april 2006.

Utdanning er en sektor der dette lange samarbeidet står særlig sterkt. Libanons deltakelse i Erasmus+-programmet har vært en suksess. Ifølge minister for skole og høyere utdanning, Marwan Hamadeh, har programmet spilt en viktig rolle når det gjelder å bygge opp de menneskelige og fysiske ressursene ved institusjoner for høyere utdanning i Libanon.

For å styrke dette spesielle samarbeidet har Libanon fra juli 2018 blitt nytt medlem i eTwinning Plus.

eTwinning Plus ble lansert i 2012 som en plattform for at skoler i land som ligger i nærheten av Europa kan komme i kontakt med skoler som er aktive i eTwinning.

Lærere fra Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Moldova og Ukraina, som er med i Det østlige partnerskap, og Tunisia og Jordan,som er med i partnerskapet mellom Europa og middelhavslandene, har deltatt aktivt i eTwinning-fellesskapet.

Lærere i Libanon, som også er med i partnerskapet mellom Europa og middelhavslandene, kan nå begynne sin egen oppdagelsesreise i eTwinning Plus, delta i prosjekter, møte kolleger fra andre land og kulturer og melde seg på ulike etter- og videreutdanningstilbud. Lærerne fra eTwinning-landene har nå mulighet til å delta i samarbeidsaktiviteter med andre lærere fra Libanon og knytte kontakt og etablere forbindelser med dem.