article image

eTwinnings kontrollundersøkelse 2018. Bli med nå og fortell oss hva du mener!

Hjelp oss å imøtekomme behovene dine og forbedre rutinene våre!

Det er viktig å føre tilsyn for å få informasjon om hvilke behov dere har som eTwinnere, og om verktøyene, ressursene og hjelpen vi gir dere. I starten av oktober sendte vi ut eTwinnings siste kontrollundersøkelse, og hittil har vi fått inn 5783 svar. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år. 

Ved å klikke på denne lenken hjelper du oss å få verdifulle innsikter om for eksempel:

  • plattformens brukervennlighet og hvor relevante aktivitetene er i forhold til dine behov
  • hvilken innflytelse eTwinning har på undervisningspraksisen din
  • hvor relevante etter- og videreutdanningsmulighetene er for arbeidet ditt.

Vi setter stor pris på om du vil bruke ca. 20 minutter til å delta i undersøkelsen.

Når du har fullført den kan du delta i en konkurranse om å vinne en "godsak" fra eTwinning. Hvis du ønsker å delta i konkurransen, fyller du ut siste side i undersøkelsen.

Du finner også undersøkelsen under.