article image

eTwinning har gleden av å annonsere nye prosjektpakker!

Prosjektpakkene er en nyttig hjelp til å skape nye ideer og komme raskt i gang med prosjekter og lede dem fra start til slutt. Prosjektpakkene viser et utvalg av de beste praksiseksemplene som er til rådighet, for å inspirere deg når du etablerer og kjører ditt eget eTwinning-prosjekt.

Prosjektpakkene kan gjøre det enklere å styre tiden, partnerne og ideene dine og samtidig øke produktiviteten. Ettersom du finner dem på nettet, er det enkelt å ha tilgang til og oppdatere materiellet hvor som helst. eTwinning har gleden av å annonsere sju nye prosjektpakker, hvorav to også er tilgjengelige for eTwinning Plus. Prosjektpakkene foreligger så langt på 22 språk og dekker emner som spenner fra å jobbe med elever som er flyktninger, til kulturarv, som er årets europeiske tema. Under finner du en kort beskrivelse av de enkelte prosjektpakkene:

  • Cultural Heritage (Kulturarv): Aktiviteten i denne pakken konsentrerer seg om de tre hovedkategoriene for kulturarv: materiell kultur, som monumenter, bygninger, bøker, kunstverk og kunstprodukter; immateriell kultur, som muntlige tradisjoner, skikker, folklore, språk og livsstil, og naturarv, som naturområder med kulturelle aspekter.
  • Migrants and Refugees (Migranter og flyktninger): Elevene ser nærmere på immigrasjonens historie og sammenligner den med immigrasjonsmønstrene i dagens Europa. De analyserer historien og litteraturen for å sette aktuelle begivenheter i perspektiv og inn i en historisk og internasjonal kontekst. 
  • Make me a European (Gjør meg til europeer): Aktivitetene i denne pakken tar for seg europeiske verdier og utviklingen av en europeisk identitet. Elevene lærer om Den europeiske unions grunnleggende verdier: respekt for menneskeverd og menneskerettigheter, frihet, demokrati, likhet og lovregler.
  • Young Entrepreneurs (Unge entreprenører): Aktivitetene i denne pakken tar for seg entreprenørskap, arbeid og arbeidsevne. Elevene lærer om å velge jobb og starte egen bedrift.
  • From STEM To STEAM (Fra realfag til "myke fag"): Aktivitetene i denne pakken fokuserer både på realfagene og på kunst- og håndverk, språk og humaniora. Pakken har som mål å øke elevenes kritiske og kreative tenkning og deres problemløsningsferdigheter.
  • The art of sharing – the sharing of art (Kunsten å dele – deling av kunst) (eTw+): Elevene lærer om de ulike formene for opphavsrettsbeskyttelse og Creative Commons-lisenser. De lærer hvordan de krediterer forfatteren på riktig måte.
  • Stories connect (Historier henger sammen) (eTw+): Hensikten med denne pakken er å bedre elevenes skrive-, tale- og presentasjonsferdigheter. Elevene deltar i aktiviteter som fremmer samarbeidslæring ved å utveksle folkeeventyr fra sine egne land. 

Prosjektpakkene gir eTwinnerne en fantastisk mulighet til å skape unike felles læringsopplevelser. Har du lyst til å se nærmere på flere prosjektpakker og finne ut hvordan du lager din egen, klikker du her.