article image

De europeiske eTwinning-prisene utvides med en ekstra alderskategori

Vi har gleden av å informere om at EU-kommisjonen nå finansierer en ny alderskategori.

De som utformer utdanningspolitikken er svært opptatt av å bedre opplæringen i førskolen, og dette har nettopp blitt en hovedprioritering for mange internasjonale og europeiske organisasjoner. eTwinning har respondert på disse innspillene med å tilføye en ekstra alderskategori, slik at barnehagelærerne får et insentiv til å se nærmere på hva som kjennetegner opplæring av høy kvalitet i barnehage og førskole.

eTwinning setter nå søkelyset på de minste elevene og deres lærere og gir dem mulighet til å konkurrere med jevnaldrende fra andre skoler i Europa.

Fra 2019 vil hovedkategoriene i konkurransen om de europeiske eTwinning-prisene som finansieres av EU-kommisjonen, være:

  • Opp til 6 år
  • 7 til 11 år
  • 12 til 15 år
  • 16 til 19 år