article image

eTwinnings Kulturarvmerke

Visste du at ni av ti europeere mener at kulturarv burde være et fag i skolen? I 2018 feirer Europa sin kulturarv ved å øke bevisstheten og oppmuntre til debatt og dialog. eTwinning har gleden av å kunne tildele utmerkelser til lærere som deltar i prosjekter på Europas kulturarv.

Europakommisjonen sponser tildelingen av eTwinnings Kulturarvmerke til prosjekter som spesifikt omhandler dette temaet. De utvalgte lærerne mottar utmerkelsen på avslutningskonferansen for det europeiske året for kulturarv #EuropeForCulture, som finner sted i Wien 6. og 7. desember under Østerrikes EU-presidentskap.

Hvordan jobber man med kulturarv?

Kulturarv kan forstås som alle former og aspekter av ressurser som er arvet fra fortiden, blant annet: materiell kultur: bygninger, monumenter, bøker og arkeologiske utgravninger og en rekke andre ting, og immateriell kultur: skikker, språk, muntlige tradisjoner, digital kunst, animasjon, video og lydopptak.

Når de jobber med emnet, bør eTwinning-lærerne jobbe med å fremme og dele den europeiske kulturarven. Prosjektene kan:

 • øke bevisstheten omkring felles historie og verdier
 • styrke følelsen av å høre til i Europa
 • vise hvordan man bedre kan sikre, bygge opp, men også gjenbruke og fremme Europas kulturarv som en felles ressurs.

Hvordan kan man få utmerkelsen

Det viktigste formålet er å øke bevisstheten om Europas kulturarv ved å undervise på en interkulturell og samarbeidende måte. Merket er rettet mot prosjekter som har blitt tildelt et Nasjonalt kvalitetsmerke. Mer om prosessen:

 • Brukere som vil søke om eTwinnings kulturarvmerke oppfordres til å søke om Det nasjonale kvalitetsmerket innen 30. juni 2018.
 • Kun prosjekter som løper mellom 1.6.2017 og 30.6.2018 kan søke om eTwinnings Kulturarvmerke.
 • Deltakerne kan søke i en av følgende alderskategorier:
  • 6-12
  • 13-19
 • I september vil en internasjonal jury kåre de to beste prosjektene
 • 6.-7. desember vil grunnleggerne av de to vinnerprosjektene bli invitert til den spesielle markeringen i Østerrike og motta et trofé som utmerkelse for arbeidet.

Som inspirasjon til å få ideer har vi valgt et par eksempler: En verden av "berømte" forskjeller og "Eurocomics" - utforsk Europa ved hjelp av tegneseriestriper.

Kontakt din Nasjonale støttetjeneste hvis du vil vite mer.