article image

"Empowering eTwinning schools: Leading, Learning, Sharing"

Vi kunne nylig gratulere de 1212 skolene som har blitt tildelt eTwinning-skole-merket, og i Roma 14.¬–16. mai 2018 gav vi noen av disse skolene mulighet til å møtes og utveksle god praksis når det gjelder å bli sterkere "læringsorganisasjoner" og endringsagenter på sine egne pedagogiske arenaer.

Målet for konferansen "Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing" i Roma, var å sette søkelys på, vise, gi anerkjennelse til og fremme nøkkelelementene som kjennetegner eTwinning-skolene slik at disse kjennetegnene kan få næring både på og utenfor den enkelte skolen. Konferansen ble organisert i fellesskap av EU-kommisjonen, eTwinnings sentrale støttetjeneste (CSS), Italian National Agency Erasmus+/INDIRE, og de andre NSS-ene og PSA-ene som deltok på arrangementet.

Konferansen hadde følgende temaer:

  • de pedagogiske, organisasjonsmessige, kommunikasjonsmessige og promoteringsrelaterte elementene på en eTwinning-skole
  • å gi deltakerne verktøy og metoder slik at de kan bli sterkere "læringsorganisasjoner"
  • bekrefte ideen om et nettverk av eTwinning-skoler
  • danne grunnlaget for den videre utviklingen av konseptet eTwinning-skole

 Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing

Lederne for eTwinning-skolene deltok på en rekke arbeidsseminarer og kurs og lyttet til internasjonalt anerkjente eksperter på temaene skoleledelse og inkluderende systemer, blant andre Patricia Wastiau, seniorrådgiver for forskning og utdanning, European Schoolnet, Angelo Paletta, førsteamanuensis, institutt for ledelse, Università di Bologna, og Paul Downes, førsteamanuensis i pedagogikk (psykologi), direktør, Educational Disadvantage Centre, Dublin City University.

Å være en eTwinning-skole gir en anerkjennelse til innovasjonsarbeidet som skolene har gjort for å fremme medborgerskap, kulturell bevissthet og digital kompetanse. Det gir også anerkjennelse til arbeidet som skolene har gjort for å utvikle en samarbeidskultur både innenfor og utenfor skolene, samfunnene og landene.

eTwinning-skolene er eksempelskoler og innovasjonsmodeller for andre i samme område og på nasjonalt nivå.

For å få vite mer om hva som skjedde på konferansen kan du se hele programmet her og sjekke ut emneknaggen #eTwSchools18 på Twitter.

Se også intervjuet under med Alda Barbi, en italiensk rektor, der hun deler innsiktsfull informasjon om konferansen og eTwinning-skoler.