article image

Kulturarven - eTwinnings fokusområde i 2018!

Året er fremdeles ungt og det er tid for å annonsere eTwinnings årlige tema! eTwinnings aktiviteter i 2018 vil dreie seg om temaet kulturarv!

"Kulturarven er mer enn et minne fra fortiden, den er nøkkelen til fremtiden vår." Dette sa Tibor Navracsics, EUs kommisær for utdanning, kultur, ungdom og idrett i 2017.

Hvorfor kulturarv?

Kulturarv har en universell verdi og finnes i mange former og fasonger.

Fra materiell kultur (blant annet bygninger, monumenter, bøker og arkeologiske utgravninger) og immateriell kultur (skikker, språk og muntlige tradisjoner) til naturarv (landskaper, flora og fauna) og digital kulturarv (digital kunst, animasjon, video og lydopptak), vekker kulturarven verdier, kritisk tenkning og bevissthet når det gjelder fortiden og visdom for fremtiden.

Slik sier Europakommisjonen det her:

Ved å hegne om kulturarven vår kan vi utforske mangfoldet og innlede en interkulturell samtale om hva vi har felles. Så hva kan være bedre når det gjelder å berike livene våre enn å jobbe med noe som er så sentralt for hvem vi er?

I lys av dette vil temaet kulturarv gi eTwinning-lærerne en fantastisk mulighet til å skape unike læringsopplevelser der det tas i bruk interkulturell praksis for å styrke og støtte opp under europeisk samarbeid.

Så derfor, lærere, brett opp ermene og ta på tenkehetten! 2018 kommer med et løfte om å bli et travelt og spennende år for oss alle!

Se videoen under og få inspirasjon til egne prosjekter.

eTwinning map

Les mer om kulturarv og Europeisk agenda for kultur 2007.