article image

Etterutdanningsseminar i København om undervisning i det 21. århundre

eTwinning forente nylig sine krefter med Danmarks Læringsfestival for å lage et arrangement med stor betydning for skolefellesskapet i Europa.

Temaet for Danmarks Læringsfestival var "Forberedelser til en digital verden" og tok for seg praktiske erfaringer, politiske initiativer, forskningsresultater og økt bruk av informasjon- og kommunikasjonsteknologi i skolen.

Parallelt med læringsfestivalen deltok 139 lærere fra 25 land på et etter- og videreutdanningsseminar i eTwinning-regi, der målsettingen var å utvikle et felles språk som gir rektorer, lærere og elever en konkret måte å utvikle sine skoleferdigheter for det 21. århundre på.

Deltakerne fikk inspirasjon og informasjon om de siste teknologiske nyvinningene og hvordan de vil endre rollen deres som lærere, rådgivere, lærerutdannere og rektorer.

eTwinnerne fikk høre to inspirerende keynote-talere fra læringsfestivalen, Mitchel Resnick, som er professor i læringsforskning ved MIT Media Lab, og Alan November, som er seniorpartner og grunnlegger av November Learning.

"Når vi har synergier, har vi den egentlige makten. Revolusjonen skjer ikke innen teknologi, men innen informasjon." Alan November

"De 4 P-ene for kreativitet: prosjekt, passion (engasjement), play (lek), peers (likemenn)!" Mitchel Resnick

Deltakerne på arbeidsseminaret så nærmere på det danske konseptet CRAFT (Creating Really Advanced Future Thinkers), som tilbyr en modell for mer utstrakt bruk av ikke-tradisjonell pedagogikk med sterk vekt på informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

I tillegg tok eTwinning-seminarene for seg temaer som opptar dagens lærere, som problembasert læring, undervisning for det 21. århundre i klasserommet, avansert prosjektfasilitering i eTwinning samt introduksjonsseminarer for nye eTwinnere.

Bli med i eTwinning og bli inspirert til å bli den læreren du ønsker å være!