article image

Orientering

Starten av prosjektet omfatter orienteringsfasen, der temaet for prosjektet blir presentert. Elevene gjøres også kjent med hva og hvordan de kommer til å lære i prosjektet, hvordan tidslinjen blir, hvordan de blir vurdert, hvordan rammene for kommunikasjonen vil være, osv.

Det er viktig at elevene involveres helt fra starten og at de får en følelse av eierskap. Å lære med eTwinning gir elevene en følelse av frihet og ansvar på samme tid.

Deltakerne må få mulighet til å fortelle hvilke forventninger de har i starten av prosjektet. De må også få mulighet til å gi tilbakemelding underveis i prosjektet.

Orienteringsfasen omfatter en engasjerende aktivitet for å presentere temaet for prosjektet. Det bør ha sammenheng med virkeligheten og elevenes tilværelse Elevene skal føle at de er innholdsprodusenter og at det er rom for personlig initiativ.

FORSLAG TIL AKTIVITETER

        1. Tankekart: deltakerne formulerer et utgangsspørsmål til temaet, eller lager en oversikt over sammenhengene mellom temaet og deres egne liv. Resultatene presenteres i et tankekart.

        Foreslått teknologi: http://bubble.us, http://mindmeister.com, http://mindomo.com

        2. Tidslinje: deltakerne lager en tidslinje med alle aktivitetene i prosjektet og oppgavene som hører inn under hver av aktivitetene, med tidsfrister. På denne måten blir elevene og lærerne kjent med tidsrammen og organiserer arbeidet sitt mer effektivt.

       Foreslått teknologi: www.timetoast.com

        3. Diskusjon om nettikette etterfulgt av at det lages et dokument (infografikk, plakat) om nettiketten i prosjektet.

        Foreslått teknologi: TwinSpace Forum