article image

Presentasjon av partnerne

I starten av prosjektet må dere arrangere en aktivitet slik at dere kan presentere de ulike prosjektpartnerne. Dette er et helt nødvendig første skritt. Presentasjonen av prosjektpartnerne kan enten gjøres alene, eller den kan knyttes opp mot temaet i prosjektet. Underveis i prosjektet vil partnerne selvsagt få flere muligheter til å bli bedre kjent med hverandre.

I begynnelsen av prosjektet bør presentasjonen av partnerne skje på en sikker og beskyttet måte. Senere kan kommunikasjonen utvides, men esikkerhet og å ivareta personvernet må ha høyeste prioritet gjennom hele prosjektet. Personlige opplysninger bør aldri deles, og prosjektpartnerne skal følge de nasjonale reglene for esikkerhet, f.eks. ved offentlig deling av bilder.

Presentasjonen av partnerne er en mulighet til aktiv læring og samarbeidslæring. Det finnes flere muligheter enn bare å vise bilder på TwinSpace. Prosjektpartnerne kan bruke data som er sendt av andre partnere til å skape digitale produkter. Presentasjonsaktivitetene kan også resultere i dynamiske resultater, i stedet for bare statiske produkter. Det finnes alltid ting som kan gjøres for å holde tilskuerne i aktivitet når de ser på partnerpresentasjonen, som å ta en quiz, løse en gåte, sette sammen to og to, osv.

Etter en bestemt presentasjonsaktivitet får alle deltakerne i et eTwinning-prosjekt en individuell innlogging til TwinSpace. Elevene har mulighet til å opprette en personlig profil med bilde og en kort beskrivelse. Lærerne må veilede dem når de oppretter en personlig profil.

Sluttkommentar: presentasjonen av partnerne omfatter også miljøet deres, som skole og bosted.

FORSLAG TIL AKTIVITETER

        1. Elevene skriver en kort tekst der de beskriver seg selv. På partnerskolen tar hver elev en av beskrivelsene og lager et portrett av avsenderen. Dette portrettet kan også brukes som profilbilde på TwinSpace.

        2. Elevene i hver av klassene lager en quiz om hjemlandet sitt. Elevene fra den andre klassen må se hva slags opplysninger som mangler.

        3. Prosjektpartnerne lager puslespill på nettet ut fra bilder av elevene og/eller skolen og hjemstedet deres.

        Foreslått teknologi: http://jigsawplanet.com

        4. Prosjektpartnerne lager "hotspots" på digitale tavler av lokale steder, f.eks. skolen. Slike "hotspots" kan inneholde informasjonstekster, videoer osv.

        Foreslått teknologi: http://thinglink.com

        5. T-skjortebutikk: lærerne lager en bildebank med f.eks. basketball, gitar, Snapchat-logo osv. Alle elevene lager en digital T-skjorte og pynter den med to bilder fra bildebanken og fornavnet sitt. Etterpå kan elevene se hvem av de andre elevene som har samme interesser som dem selv.

        6. Deltakerne arrangerer en Live Event og spiller Kahoot sammen. Hver skole lager en quiz for de andre partnerne. 

        7. Prosjektpartnerne stiller et spørsmål til de andre skolene. Den andre skolen svarer på spørsmålet med en video, bilder, osv.

        8. Hver klasse laster opp både et gruppebilde og individuelle, snakkende avatarer (f.eks. Voki) som er laget av hver enkelt elev. Elevene fra partnerskolen prøver å identifisere eleven bak hver av de snakkende avatarene og koble den opp mot personen på gruppebildet.

        Foreslått teknologi: http://www.voki.com