article image

Oppfølging

Det er viktig at kommunikasjonen ikke bare foregår mellom prosjektpartnerne. Prosjektet bør også på en eller annen måte deles med ulike interessenter i deres eget skolemiljø. Det kan være andre elever og lærere som ikke har deltatt i prosjektet, eller foreldre og skoleledelse.

Når prosjektet er over, er det mulig å formidle resultatene i de ulike skolemiljøene. Det er også viktig å dele noen høydepunkter fra prosjektarbeidet i en tidligere fase. Ved å gjøre dette vil elevene i prosjektet føle at de får anerkjennelse. Å dele prosjektresultatene vil også ha positiv effekt på eTwinnings utbredelse på skolen og videre vekst for eTwinning-teamet.

FORSLAG TIL AKTIVITETER

        1. Under prosjektet kan prosjektbloggen på TwinSpace gjøres offentlig, slik at det kan gis regelmessig informasjon om de viktigste prosjektaktivitetene. Skolens nettside kan også brukes til å fortelle om disse aktivitetene.

        2. På slutten av prosjektet kan elevene dele og presentere erfaringene sine for elever og lærere som ikke har deltatt i prosjektet og/eller foreldrene.

        3. Prosjektresultatene kan presenteres på en stand under en åpen dag på skolen.

        4. Digitale verktøy kan brukes for å visualisere de viktigste resultatene av prosjektet, som videoer og infografikk.

        Foreslått teknologi: https://piktochart.com