article image

Evaluering og vurdering

På slutten av prosjektet skal det være en konkluderende fase der prosjektet evalueres av alle partnerne, inklusive elevene og lærerne. Evalueringen er nødvendig for at alle deltakerne skal føle eierskap til prosjektet. Elevene må få følelsen av at de har gjennomført sitt eget prosjekt. De må få mulighet til å gi tilbakemelding og gi uttrykk for hvilke tanker de har om aktivitetene. De må også få anledning til å komme med forslag. Resultatene av evalueringen vil være til nytte for å skape bedre prosjekter i fremtiden.

Det bør også brukes ulike former for formativ vurdering underveis i prosjektet. eTwinning-prosjektene sammenfaller med læreplanen, og vurdering er en integrert del. Elevene i eTwinning-prosjektene samarbeider og skaper innhold, og de bygger ferdigheter og kompetanser for det 21. århundre. Alt dette gir mulighet for vurdering som gjøres av læreren, medelever eller eleven selv.

FORSLAG TIL AKTIVITETER

        1. Opprett en evalueringstabell i TwinSpace med alle aktivitetene i prosjektet, og be elevene gi dem en vurdering fra 1 til 4 (1: vi likte ikke denne aktiviteten - 4: vi likte denne aktiviteten svært godt). Yngre elever kan gjøre det samme med emotikon. Vurderingene fra de ulike gruppene blir deretter delt og sammenlignet.

        2. Be elevene beskrive deltakelsen i prosjektet med ett eller flere nøkkelord og lag en ordsky.

        Foreslått teknologi: www.answergarden.com

        3. Gjør korte intervjuer med elever, foreldre og kolleger for å evaluere arbeidet som er gjort i prosjektet. Evaluer det elevene har lært på en leken måte. Lærerne kan lage en quiz og organisere et nettmøte der elevene fra alle partnerskolene kan konkurrere om å svare på spørsmål om prosjektet.

        Foreslått teknologi: www.kahoot.it, www.quizizz.com

       4. Egenvurdering - elevene skriver ned hva de har lært i prosjektet: hvordan har de forandret mening? Hvor har de blitt tryggere? osv.