article image

Kommunikasjon

Merverdien som skapes med eTwinning-prosjekter er at de skaper klasserom uten vegger. Elevene kan interagere med medelever fra land i og utenfor Europa. De kan dele synspunkter og kultur. De kan sammenligne og bygge sin egen identitet. Det viktigste er at kommunikasjonen foregår på en trygg måte med gjensidig respekt. Kommunikasjonen skal aldri forseres.

Kommunikasjonen kan foregå på ulike måter. Den kan være verbal eller ikke-verbal. Å dele bilder, videoer og skrevne tekster er også kommunikasjon.

Kommunikasjonsverktøyene som er integrert i TwinSpace gjør det mulig å ha en mer direkte kommunikasjon. Lærerne kan etablere diskusjonsforumer. Forumene kan brukes til å engasjere elevene i ikke-simultan interaksjon. Med TwinMail kan de enkelte medlemmene av prosjektet sende egne meldinger. Lærerne kan også organisere live arrangementer for alle medlemmene av TwinSpace og reservere et virtuelt rom for å benytte videokonferansesystemet.

FORSLAG TIL AKTIVITETER

        1. Arranger en debatt der elevene fra alle partnerskolene deltar, for å høre hva de mener om et bestemt tema. Still et spørsmål og be dem komme med argumenter som underbygger synspunktene deres, lese hva de andre elevene skriver og stemme på de synspunktene som gjenspeiler deres egne tanker.

        Foreslått teknologi: TwinSpace Forum, www.tricider.com, http://www.createdebate.com, www.voxopop.com

        2. Arranger et Live-arrangement der elevene fra alle klassene deltar. Elevene må forberede noen spørsmål til partnerne om et bestemt tema, og de må også være forberedt på å svare på spørsmål fra de andre elevene.

        Foreslått teknologi: Adobe Connect (en del av TwinSpace)

        3. Utbryterrom. Læreren oppretter tverrnasjonale grupper og tildeler en chatteboks til hver gruppe. Deltakerne kan ha en diskusjon i sanntid på et bestemt tema.

        Foreslått teknologi: http://todaysmeet.com