article image

Samarbeid

Kommunikasjon mellom prosjektpartnerne kan føre til samarbeid. Samarbeidsaktiviteter er aktiviteter som fører til et håndgripelig resultat. Dette kan være digitale produkter som filmer, ebøker, tankekart, bildeserier, quizer, osv. Det kan også være resultater fra en forumdiskusjon eller et nettmøte.

eTwinning-prosjektene danner et utgangspunkt for prosjektbasert læring, noe som omfatter samarbeid mellom elevene. Samarbeidsaktiviteter som inngår som et ledd i et eTwinning-prosjekt kan finne sted mellom elevene i bare den ene gruppen, som lager et produkt som de kan dele med de andre prosjektpartnerne. For å oppnå ordentlig eTwinning-samarbeid må de andre prosjektpartnerne komme med innspill og dele, f.eks. ved å bruke data som de andre partnerne er nødt til å bruke for å skape nytt innhold.

For å ta samarbeidet ett skritt videre, kan elevene i en annen gruppe samarbeide direkte om et felles produkt. På TwinSpace, for eksempel, kan det lages nettsider for flernasjonale elevgrupper, der de kan jobbe sammen og dele resultater.

Prosjektlederne må finne ut hvordan de kan gi elevene følelse av at de bidrar til ett felles resultat.

FORSLAG TIL AKTIVITETER

        1. Del inn elevene i nasjonale eller transnasjonale grupper og be dem om å lage en logo for prosjektet. Last opp alle logoene og be elevene stemme over hvilken de liker best. Elevene skal begrunne valget ved å skrive en kommentar under bildet.

        Foreslått teknologi: www.dotstorming.com

        2. Finn sanger som er felles for de aktuelle landene og øv inn sangen på ett av partnerspråkene.

        3. Lag en felles video med de ulike språkversjonene av sangen.

        4. Skriv en samarbeidshistorie om et bestemt tema. Det ene landet starter historien og de andre landene gjør den ferdig. Den ene partneren illustrerer den andre partnerens historie.

        Foreslått teknologi: http://meetingwords.com, http://colorillo.com

        5. Elevene bestemmer hvilke ord de har lyst til å lære på andre språk og lager en tegning av disse ordene. Deretter registrerer elevene i alle klassene ordene på sitt eget språk og lager en nettordbok.

        Foreslått teknologi: www.voicethread.com