Ansvarsfraskrivelse

EUN Partnership AISBL (kjent som European Schoolnet, og heretter omtalt som EUN) driver eTwinnings Sentrale støttetjeneste og vedlikeholder eTwinning-plattformen ifølge en serviceavtale med EACEA (Det europeiske forvaltningsbyrået for utdanning og kultur), som er den kontraherende myndigheten.

EUN sørger for at informasjonen på plattformen er oppdatert og nøyaktig på vegne av den kontraherende myndigheten. Dersom det oppdages feil, kan brukerne henvende seg skriftlig til editor@etwinning.net. EU-kommisjonen, EACEA og EUN påtar seg intet ansvar eller erstatningsansvar for informasjonen på dette nettstedet.

Informasjonen på plattformen er:

  • kun av generell natur og er ikke ment å ta for seg spesifikke forhold hos enkeltindivider eller enkelte instanser
  • ikke nødvendigvis omfattende, nøyaktig, fullstendig eller oppdatert
  • i noen tilfeller lenket til eksterne nettsider som EU-kommisjonen, EACEA eller EUN ikke har noen kontroll over og der de ikke kan påta seg noen form for ansvar
  • ikke å anse som fagmessig eller juridisk rådgivning (hvis du trenger hjelp med bestemte ting, bør du alltid ta kontakt med en kvalifisert fagperson).

EUN forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å suspendere, endre, modifisere, tilføye eller ta bort deler av plattformen til enhver tid, etter samtykke fra den kontraherende myndigheten.

Denne ansvarsfraskrivelsen er ikke ment å begrense ansvaret til EU-kommisjonen, EACEA eller EUN ved brudd på noen av kravene som er nedfelt i gjeldende nasjonale lover, eller å utelukke ansvar for saker som ikke kan utelukkes ifølge de nevnte lovene.

Merknad om opphavsrett

Det er tillatt å gjengi innhold hvis kilden er navngitt, med unntak av tilfeller der det er gjort merknad om annet. I tilfeller der det kreves tillatelse til å gjengi informasjon, erstatter dette kravet den tidligere nevnte generelle tillatelsen, og bruksbegrensningen må fremgå tydelig.

  • Administration