Ansvarsfraskrivelse

European Schoolnet har opprettet dette webområdet for å informere om tiltakene sine. Materiellet på dette webområdet er kun til informasjon.

Vi har som mål å holde denne informasjonen oppdatert og nøyaktig. Hvis vi blir informert om feil, vil vi forsøke å rette dem opp. European Schoolnet har dog ikke erstatningsansvar eller annet ansvar for informasjonen på dette webområdet.

Denne informasjonen er:

· kun av generell natur og er ikke ment å ta for seg spesifikke forhold hos enkeltindivider eller enkelte instanser
· ikke nødvendigvis omfattende, nøyaktig, fullstendig eller oppdatert
· i enkelte tilfeller koblet til eksterne sider som European Schoolnet ikke har kontroll over og ikke tar ansvar for
· ikke å anse som fagmessig eller juridisk rådgivning (hvis du trenger hjelp med bestemte ting, bør du alltid ta kontakt med en kvalifisert fagperson)

European Schoolnet forbeholder seg retten til når som helst å endre, justere eller legge til deler av webområdet eller fjerne dem midlertidig eller permanent.

Denne ansvarsfraskrivelsen er ikke ment å begrense erstatningsansvaret som European Schoolnet har i henhold til kravene i gjeldende nasjonal lovgivning, eller fraskrive European Schoolnet erstatningsansvar for saker de har erstatningsansvar for i henhold til disse lovene..

Merknad om opphavsrett
Det er tillatt å gjengi innhold hvis kilden er navngitt, med unntak av tilfeller der det er gitt merknad om annet. I tilfeller der det er kreves tillatelse for gjengivelse av informasjon, erstatter dette kravet den tidligere nevnte generelle tillatelsen, og bruksbegrensningen må fremgå klart.

  • Administration