Hva er eTwinning-skole-merket?

eTwinning-skolene er fremragende eksempler på hvordan hele skoler kan ha nytte av eTwinning. De jobber aktivt med å fremme eTwinnings verdier og pedagogikk, er referansepunkt for lokalmiljøet og modell for andre skoler.

Label

eTwinning-skolene forstår eTwinnings betydning og verdier og innarbeider dem i skolens retningslinjer, praksis og faglige utvikling, og de har skoleledelsens støtte i dette arbeidet.

Med eTwinning-skole-merket ønsker eTwinning å anerkjenne og fremheve engasjementet ikke bare hos enkelte eTwinnere, men hos hele skoler der grupper av lærere og skoleledere samarbeider.

Å få status som eTwinning-skole er en utviklingsreise bestående av objektivt målbare komponenter. Det er ingen konkurranse, men en utvikling fra ett nivå til neste.

Veiviseren for alle eTwinning-skoler er eTwinning-skolenes visjonserklæring.

Hva er fordelene?

eTwinning-skolene:

Skolene og rektorene oppmuntres til å delta på egne etter- og videreutdanningsprogrammer og kan være med i en eTwinning-gruppe der de kan dele god praksis, samarbeide og delta på egne nettarrangementer.

Hvordan kan skolen din få et eTwinning-skole-merke?

Prosessen for å få tildelt eTwinning-skole-merket består av to trinn.

Trinn en

er en automatisk kontroll av følgende tre punkter:

Dersom en skole oppfyller disse kravene, får alle registrerte eTwinnere på skolen en invitasjon på e-post til å fylle ut et egenevalueringsskjema som ligger på eTwinning Live.

Trinn to

Søkerne må fylle et egenevalueringsskjema på vegne av skolen.

Skjemaet dekker følgende fire eTwinning-pilarer:

Slik søker du

TIPS:

KRAV FOR TRINN 2

Før søknaden sendes inn, må søkerne dokumentere at de oppfyller alle de følgende kravene:

Listen over eTwinning-skolene 2021-2022 publiseres i slutten av mars–begynnelsen av april 2021.

Merk: på grunn av uforutsette omstendigheter i forbindelse med covid-19, gjør vi et unntak for denne søknadsrunden, og dette kravet (tilstedeværelse ved promoteringsaktiviteter for eTwinning) er denne gangen ikke obligatorisk. Uansett om lærerne har arrangert arrangementer eller ikke, får alle 1 poeng for dette spørsmålet. Vi ber deg informere kollegene dine om dette.

Finn ut hvilke skoler som har fått eTwinning-skole-merket her.

eTwinning-skole-merket 2018-2019

Klikk her for å se hele listen over skoler som har mottatt merket.

eTwinning skolemerket 2019-2020

Klikk her for å se hele listen over skoler som har mottatt merket.

eTwinning skolemerket 2020-2021

Klikk her for å se hele listen over skoler som har mottatt merket.

eTwinning skolemerket 2021-2022

Klikk her for å se hele listen over skoler som har mottatt merket.