article image

Det europeiske kvalitetsmerket

Det europeiske kvalitetsmerket er et annet tegn på suksess og viser at prosjektet har oppnådd en viss europeisk standard.

DET EUROPEISKE KVALITETSMERKET – Det er ikke nødvendig å søke!

quality label icon

Det europeiske kvalitetsmerket tildeles av Den sentrale støttetjenesten til lærere i et prosjekt som: 

  1. er foreslått for Det europeiske kvalitetsmerket av minst én Nasjonal støttetjeneste etter en utvelgelsesprosess. Alle Nasjonale støttetjenester foreslår den øverste tredjedelen av de tildelte Nasjonale kvalitetsmerkene basert på hvilken kvalitetsvurdering de har fått.
  2. omfatter minst to partnere som har allerede fått Det nasjonale kvalitetsmerket. Det europeiske kvalitetsmerket deles ut bare en gang i året og informasjon blir gitt på eTwinning-portalen

Du må ha et europeisk kvalitetsmerke for å kunne delta i konkurransen om de europeiske eTwinning-prisene.