De europeiske eTwinning-prisene

De europeiske eTwinning-prisene er den største anerkjennelsen lærere og elever kan motta for fremragende arbeid i eTwinning.

Hensikten med de europeiske eTwinning-prisene er å gi en utmerkelse til fremragende europeiske eTwinning-prosjekter og gi dem maksimal synlighet. Målsettingen er å identifisere, markere og promotere innovativ praksis. Prisene er et initiativ fra Europakommisjonen, med finansiering fra EUs Erasmus+-program.

eTwinning-prosjektene fremmer samarbeidslæring: elevene lærer av andre, interagerer, kommuniserer og føler seg på denne måten ansvarlig for egen læring. Et europeisk eTwinning-prosjekt starter med at det som minimum deltar to lærere fra ulike land.

Kategorier

Fra 2021 har hovedkategorien for De europeiske eTwinning-prisene fem nivåer:

Merk: Dersom et prosjekt omfatter mer enn én kategori, kan søknaden bare sendes inn i én av kategoriene.

Hvert år kan de nasjonale støtteorganisasjonene også organisere priser i spesialkategorier som samfinansieres med Erasmus+-programmet. Lærere kan også søke i en av spesialkategoriene, dersom slike finnes, via søknadsskjemaet.

I 2021 har det blitt etablert ytterligere en spesialkategori for De europeiske eTwinning-prisene på området initiell lærerutdanning, og prisene i denne kategorien deles ut i 2022. Denne prisen vil ha en annerledes utvelgelsesprosess. Informasjon om denne vil bli publisert så så snart som mulig. 

Utvelgelse og priser

Prosjektene som belønnes, velges ut og nomineres i samarbeid med de Nasjonale støtteorganisasjonene, som deltar i utformingen av dette initiativet. Du finner en fullstendig beskrivelse av de ulike trinnene i utvelgelsesprosessen på denne siden.

Prisene deles vanligvis ut på eTwinnings årskonferanse. I tillegg kan det også arrangeres en serie av lokale prisarrangementer etter avtale med de vinnende partnerskolene. 

Mer informasjon om den endelige prisen er tilgjengelig på denne siden.