article image

eTwinning er fellesskapet for skoler i Europa.

eTwinning tilbyr en plattform for medarbeidere i skolen (lærere, rektorer, bibliotekarer osv.) som jobber på en skole i ett av de aktuelle europeiske landene, for at de kan kommunisere, samarbeide, utvikle prosjekter, dele og, kort sagt, føle seg som og være en del av det mest spennende læringsfellesskapet i Europa.

eTwinning stimulerer til samarbeid mellom skoler i Europa ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og tilbyr skolene støtte, verktøy og tjenester. eTwinning tilbyr også muligheter til gratis og kontinuerlig nettbasert etterutdanning for lærere.

eTwinning ble lansert i 2005 som hovedtiltaket til Europakommisjonens eLæringsprogram, og har blitt tett integrert iErasmus+, det europeiske programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, fra 2014. Den sentrale støttetjenesten for eTwinning drives av European Schoolnet, et internasjonalt partnerskap der 31 europeiske utdanningsdepartementer er medlem. Det europeiske skolenettet utvikler læringen for skoler, lærere og elever over hele Europa. eTwinning støttes også på nasjonalt nivå av 38 nasjonale støttetjenester.

  • Collaboration
  • Professional Development
  • Project