eTwinning er fellesskapet for skoler i Europa.

eTwinning tilbyr en plattform for medarbeidere i skolen (lærere, rektorer, bibliotekarer osv.) som jobber på en skole i ett av de aktuelle europeiske landene, for at de kan kommunisere, samarbeide, utvikle prosjekter, dele og, kort sagt, føle seg som og være en del av det mest spennende læringsfellesskapet i Europa.

eTwinning stimulerer til samarbeid mellom skoler i Europa ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og tilbyr skolene støtte, verktøy og tjenester. eTwinning tilbyr også muligheter til gratis og kontinuerlig nettbasert etterutdanning for lærere.

eTwinning ble lansert i 2005 som hovedtiltaket til Europakommisjonens eLæringsprogram, og har blitt tett integrert i Erasmus+, det europeiske programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, fra 2014.

Den sentrale støttetjenesten for eTwinning drives av European Schoolnet, et internasjonalt partnerskap der 34 europeiske utdanningsdepartementer er medlem. Det europeiske skolenettet utvikler læringen for skoler, lærere og elever over hele Europa. eTwinning støttes også på nasjonalt nivå av 38 nasjonale støtteorganisasjoner.

eTwinning-portalen

eTwinning-portalen er inngangsdøren til eTwinning-verdenen. etwinning.net foreligger på 28 språk og formidler nyheter fra eTwinning-landene, etter- og videreutdanningsmuligheter, informasjon om utmerkelser og eksempler på vellykkede prosjekter.

eTwinning gir lærerne tilgang til:

eTwinning Live

Her opplever lærerne eTwinning-nettverket til fulle. Lærerne kan søke etter andre registrerte eTwinnere og skoler, få kontakt med dem og følge deres aktiviteter. Lærerne får tilgang til alle arrangementer som opprettes av eTwinnere både på nett og lokalt, og de kan også opprette egne arrangementer.

I eTwinning Live kan lærerne opprette egne prosjekter, der de kan starte aktiviteter som gjelder ulike temaer og nøkkelkompetanser, ved å samarbeide med to eller flere lærere og deres elever.

Lærerne finner etter- og videreutdanningsmuligheter på nettet som eTwinning tilbyr på europeisk nivå. Læringsbegivenheter er korte, intensive og morsomme kurs som presenterer lærerne for et tema, stimulerer ideer og hjelper dem å utvikle ferdighetene sine. Læringsbegivenhetene strekker seg vanligvis over 4–6 timer. Nettseminarene er direkte kommunikasjonsøkter på 1 time der lærerne får sjansen til å lære, snakke om og diskutere et bredt spekter av temaer.

Lærerne kan også melde seg inn i eTwinning-grupper – virtuelle steder der eTwinnere møtes og diskuterer bestemte fag, temaer eller andre interesseområder. Det finnes 14 prioriterte grupper som koordineres av Den sentrale støttetjenesten og modereres av erfarne eTwinnere. Dette er:

 1. Coding at schools
 2. English as a Second Language
 3. Entrepreneurship in education
 4. Bringing eSafety into eTwinning projects
 5. French as a Second Language
 6. STEM
 7. Sustainable Schools Network
 8. Game-based classroom
 9. Inclusive Education
 10. Creative Classroom
 11. Virgilio - Your eTwinning Guide
 12. Gender - Know How to Stop Stereotypes
 13. Integrating Migrant Students at School
 14. School Leadership

eTwinning Live-appen

eTwinnings mobilapp sørger for at brukerne kan ha tilgang til tjenester og varsler direkte mens de bruker mobilt utstyr. eTwinnerne kan holde seg oppdatert på hva som skjer på eTwinning Live-plattformen, takket være appens pop-up-varsler, og utføre basishandlinger som å godta en kontaktforespørsel. 

Appen kan lastes ned fra Apples App Store og Google Play-butikken, og den kan brukes på både smarttelefoner og nettbrett. Skynd deg å bli med i eTwinnings mobile nettverk i dag!

TwinSpace

Stedet hvor eTwinning-magien virkelig oppstår er TwinSpace. Dette er en sikker plattform som kun er synlig for lærerne som deltar i et prosjekt. Elevene kan også inviteres inn til TwinSpace, slik at de kan møte og samarbeide med elevene fra partnerskolene.

School Education Gateway

Lærerne kan besøke School Education Gateway, Europas nettplattform for opplæring i skolen, som foreligger på 23 europeiske språk. Dette er ett enkelt adgangspunkt for lærere, skoleledere, byråkrater, eksperter og andre fagpersoner på skoleområdet. Registrer deg i dag og hold deg oppdatert på europeisk politikk og handlingsplaner for skolen.