eSafety en eTwinning

eSafety heeft betrekking op de overwegingen die je moet maken wanneer je op het internet werkt.

eTwinning biedt medewerkers (leerkrachten, schoolhoofden, bibliothecarissen, enz.) van scholen uit de deelnemende Europese landen een veilig platform waar ze kunnen communiceren, samenwerken, projecten ontwikkelen en kennis delen, zodat ze automatisch deel gaan uitmaken van de boeiendste leergemeenschap in Europa. Leerkrachten die zich registreren in eTwinning worden gecontroleerd door de National Support Organisation (NSO) en erkend, zodat ze alle functies van eTwinning kunnen gebruiken.

Om op een veilige manier op het internet te kunnen werken, bijvoorbeeld afbeeldingen plaatsen of online aankopen doen, zijn er echter een aantal zaken die iedereen, zowel leerkrachten als leerlingen moet weten. Iedere burger in onze huidige samenleving is eveneens een burger van de digitale samenleving en moet dus weten wat de rechten en verantwoordelijkheden van een digitale burger zijn.

Wie op de hoogte wil blijven van de meest recente trends en evoluties, kan bijvoorbeeld hier terecht.

Op de volgende pagina’s vind je een aantal veelgestelde vragen die relevant zijn voor het werk van een leerkracht in een school:

  • Environmental Education