article image

Online Professionele Ontwikkeling Workshop voor de voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang

De online workshop over inclusie in de voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang die plaatsvond van 30 maart tot 1 april was een zeer inspirerend evenement.

De 108 deelnemers begonnen hun leerreis met de inleidende keynote die gegeven werd door Irene Pateraki, pedagogisch manager van eTwinning. Irene richtte zich vooral op voorbeelden van eTwinning projecten die diversiteit en inclusie in voor- en vroegschoolse educatie omgevingen omarmen, waarbij jonge leerlingen deelnemen, samenwerken, uitwisselen en daardoor empathie ontwikkelen, hun zelfvertrouwen verbeteren, zich geaccepteerd voelen en hun talenten delen met andere leerlingen in heel Europa en daarbuiten.

De inleiding werd gevolgd door een interactieve keynote die gegeven werd door Geraldine Libreau, Beleidsmedewerker voor voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang bij de Europese Commissie, die de hindernissen en aanbevelingen voor de inclusie van kinderen met een beperking in de voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang, besprak. De deelnemers konden hun ervaringen delen en deelnemen aan een discussie die zich richtte op het werven, trainen en motiveren van goed opgeleide leerkrachten maar ook op van de pandemie geleerde lessen.

De eerste dag werd afgesloten met een netwerkactiviteit waar verschillende hypothetische scenario's werden gepresenteerd aan de deelnemers waarna ze met hun groepsleden oplossingen bedachten die inclusie in voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang omgevingen bevorderen.

Tijdens de tweede dag luisterden de deelnemers naar de keynote speech die gegeven werd door Mary Kyriazopoulou, Project Manager voor het Europees Agentschap voor speciale behoeften en inclusief onderwijs, die het project 'Inclusief voor- en vroegschools onderwijs' (IECE) presenteerde en de zelfrefectie-tool belichtte, die beschikbaar en toegankelijk is voor alle beroepskrachten in het voor- en vroegschoolse onderwijs en kinderopvang.

Na de keynote waren er twee sessies met elk vier workshops. Onze workshopleiders behandelden verscheidene onderwerpen, zoals meertaligheid, praktijken van sociale inclusie, plaatsen van betrokkenheid, inclusieve transities en veel meer.

Op de laatste dag benadrukte Prof. Ides Nicaise, KU Leuven, de inclusie van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en kinderen van migranten in het voor- en vroegschoolse onderwijs en kinderopvang. De focus lag op een EU-breed onderzoeksproject, genaamd CARE dat onderzoekt hoe ouders de toegankelijkheid van voor- en vroegschools onderwijs en kinderopvang  beoordelen en in hoeverre ze gebruikmaken van deze diensten. Deze punten waren slechts het startpunt van een verhelderende discusse die hierop volgde.

Daarna namen de deelnemers deel aan een volgende sessie van vijf workshops. De focus van deze workshops lag op de best practices inzake inclusieve curricula, sensorische integratie, interventie van ouders en een evenwichtige kindertijd.

Het driedaagse evenement werd afgesloten met een sessie om partners te vinden waarin drie deelnemers, Katarzyna Kaczmarek, Leticia Gil Ramos en Violeta Kumziene hun projecten presenteerden op het gebied van inclusief voor- en vroegschools onderwijs en kinderopvang en geinteresseerde eTwinning leerkrachten tot samenwerking verzochten.

Al onze sprekers waren het erover eens dat inclusie geen eenvoudige taak is. Het is een doorlopend proces waarin leerkrachten ruimte en tijd zouden moeten geven aan leerlingen om te groeien en hun eigen verschillende identiteiten te ontwikkelen. Deze online professionele ontwikkelingsworkshop gaf de betrokken eTwinners nieuwe ideeën, hulpbronnen en praktijken die hen zullen helpen bij het ondersteunen van hun leerlingen op het uitdagende pad van inclusie.