article image

Lesgeven over klimaatverandering met eTwinning

Als we de groene transitie echt vorm willen geven, dan moeten we ecologisch duurzame ontwikkeling structureel integreren in ons onderwijs. Scholen en leerkrachten moeten hun leerlingen helpen begrijpen wat de uitdagingen zijn en hun de tools aanreiken om zelf actie te ondernemen.

Mariya Gabriel, Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd

Het jaarthema voor 2020 is Klimaatverandering en Ecologische Uitdagingen. Leerkrachten werken samen en delen goede praktijken met hun collega’s en leerlingen. Bovendien benadrukken ze dat hoewel de toekomst er eerder somber uitziet, de impact die jongeren op het milieu kunnen hebben toch tot positieve veranderingen kan leiden.

Dit eTwinning-boek bundelt een selectie van eTwinning-projecten en activiteiten voor alle leeftijdsgroepen, gaande van de kleuterschool tot middelbare scholen en beroepsopleidingen.

Al deze projecten hebben de leerlingen een beter inzicht gegeven in klimaatverandering en in de acties die we allemaal kunnen ondernemen om die verandering te bestrijden. Het boek toont hoe eTwinning en de leerkrachten en leerlingen die actief zijn op het platform op een creatieve en gevarieerde manier het hoofd kunnen bieden aan de huidige uitdagingen. Het toont ook hoe ze hun wetenschappelijke en digitale vaardigheden en hun kritische denkvermogen kunnen ontwikkelen.

  • Het eerste deel van het boek werpt een licht op de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en legt uit welke inspanningen de Europese Commissie levert om op Europees en internationaal niveau de strijd aan te binden met klimaatverandering.
  • Het tweede deel toont aan de hand van praktische voorbeelden en specifieke eTwinning-projecten hoe onderwijs over klimaatverandering concreet kan worden geïmplementeerd.
  • In het derde deel stellen jongeren zelf activiteiten voor waarmee ze hun leeftijdsgenoten willen stimuleren om actie te ondernemen.

De eTwinning-projecten die in dit boek aan bod komen, zijn opgebouwd rond lessen, ideeën en activiteiten waarmee leerkrachten in heel Europa hun leerlingen kunnen leren dat – zoals Mariya Gabriel, Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd in haar voorwoord schrijft – “zorgen voor het milieu een aanzienlijke opgave is, maar ook een geweldige kans om onze samenleving een betere kant op te sturen.”

Aarzel dus niet om het eTwinning-boek “Lesgeven over Klimaatverandering met eTwinning” te downloaden. Laat je inspireren, doe ideeën op en maak samen met je leerlingen een verschil voor onze planeet.

“ Je kunt geen enkele dag leven zonder dat je een impact hebt op de wereld om je heen. Wat je doet, maakt een verschil, en je moet zelf beslissen wat voor verschil je wilt maken.”

Jane Goodall (Primatoloog / Antropoloog)