article image

Online congressen voor eTwinning-scholen en initiële lerarenopleiding – herfst 2021

In november en december 2021 organiseerde eTwinning twee online congressen.

Het online congres voor eTwinning-scholen vond plaats van 24 tot 26 november 2021 en belichtte de synergieën tussen de elementen die eTwinning-scholen kenmerken en de uitdagingen van het ‘nieuwe normaal’.

Tijdens de eerste dag volgden meer dan 460 mensen online de keynote-lezingen van de eerste plenaire sessie over ‘gemengd leren’.

Vladimir Garkov, beleidsmedewerker bij de Europese Commissie, opende het congres en benadrukte het belang van het creëren van groene en inclusieve scholen. Hij moedigde eTwinners aan om betrokken te blijven en samen te blijven werken om een rolmodel te zijn en andere leerkrachten en scholen te inspireren. Ook sprak hij over een aantal initiatieven van de Commissie, gericht op het faciliteren van een leven lang leren en het bereiken van de Europese onderwijsruimte tegen 2025. Ulrike Storost, beleidsmedewerker bij de Europese Commissie, introduceerde het hoofdthema van het congres door uit te leggen wat de Commissie doet om lesgeven “effectiever, boeiender en inclusiever te maken met gemengd leren”. Verder benadrukte ze de relevantie van hulpmiddelen van eTwinning en School Education Gateway voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten. De plenaire sessie eindigde met de lezing van prof. Chang Zhu van de VUB, die het concept ‘gemengd leren’ vanuit pedagogisch oogpunt illustreerde met zowel theoretische als praktische voorbeelden.

Tijdens het driedaagse congres verdiepten de deelnemers hun kennis van de diverse gebieden van de Missieverklaring van eTwinning-scholen en hoe deze bijdragen aan het model van ‘gemengd leren’, en analyseerden ze de aanpassingen en veranderingen die nodig zijn om de uitdagingen van de nieuwe realiteit aan te pakken.

Meer informatie over het online congres voor eTwinning-scholen is hier te vinden.

Het online jaarcongres voor initiële lerarenopleiding vond plaats van 8 tot 10 december 2021 en betrok instellingen voor initiële lerarenopleiding en nieuwe leerkrachten bij eTwinning door het volledige potentieel ervan te tonen in het licht van het ‘nieuwe normaal’.

Wederom was de eerste congresdag online en werd hij live gestreamd. Meer dan 390 mensen volgden de openingslezingen.

De eerste plenaire sessie werd gestart door Wilhelm Vukovich, programmamanager bij de Europese Commissie, die alle deelnemers verwelkomde en benadrukte dat eTwinning tijdens de COVID-19-pandemie een uitstekende bron is gebleken van hulpmiddelen voor online leren en ‘gemengd leren’, die leerkrachten geholpen hebben zich beter voor te bereiden op het ‘nieuwe normaal’. Het congres vervolgde met de lezing van Akvile Motiejunaite-Schulmeister, analist onderwijsbeleid en -systemen bij de Europese Commissie, die een overzicht gaf van de voornaamste bevindingen van het Eurydice-rapport “Teachers in Europe - Careers, Development and Well-being” en erop wees hoe de rol van leerkrachten verandert naarmate er als gevolg van de pandemie nieuwe eisen en verwachtingen opkomen.

Daarna sprak Ilana Cicurel, lid van het Europees Parlement, over haar rapport “Faire de l’École le cœur battant de l’Europe” waarin zij pleit voor een toename in de mobiliteit van leerkrachten en voor een gemeenschappelijke Europese pijler in de initiële opleiding van leerkrachten en opleiders om een gedeelde onderwijscultuur te creëren. Tot slot gaf Maria Chiara Pettenati, onderzoeksdirecteur van INDIRE, concrete voorbeelden van hoe de les- en werkervaringen die opgedaan zijn door deelname aan de eTwinning-gemeenschap van invloed zijn op Italiaanse leerkrachten, en deelde ze enkele belangrijke resultaten van de studie “The impact of eTwinning on the in-service professional development of teachers in Italy”.

Op de tweede en derde dag van het congres woonden 250 deelnemers vele workshopsessies bij, die gericht waren op het tonen hoe eTwinning leerkrachten voorziet van de juiste vaardigheden en kennis om hen voor te bereiden op het ‘nieuwe normaal’.

Meer informatie over het online jaarcongres voor initiële lerarenopleiding is hier te vinden.