article image

Samenvatting rapport 2021 - eTwinning inbedden in nationaal onderwijsbeleid: van praktijk naar beleid

In de afgelopen 17 jaar is eTwinning uitgegroeid van een grassroots-initiatief tot een actieve gemeenschap van scholen, waarbij sinds de lancering meer dan 937.000 leerkrachten van meer dan 217.000 scholen in 43 landen betrokken zijn geweest.

Het eTwinning-rapport 2021 verkent de impact van “het inbedden van eTwinning” in nationaal beleid op drie hoofdgebieden: professionele ontwikkeling en erkenning, curriculumintegratie en innovatieve pedagogiek. Via de analyse van kwalitatieve gegevens, die verkregen zijn uit focusgroepen met acht landen (Finland, Frankrijk, Griekenland, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje en Turkije), waren bij het rapport vertegenwoordigers van de nationale ministeries van onderwijs, de nationale ondersteuningsorganisaties (NSO’s), vertegenwoordigers van instellingen voor initiële lerarenopleiding (ILO), schooldirecteuren en hoofdgebruikers (eTwinning-ambassadeurs of ervaren eTwinners) betrokken.

De voornaamste bevindingen van het rapport zijn:

  • Wat betreft het geanalyseerde nationale beleid en de geanalyseerde benaderingen is eTwinning in uiteenlopende mate in nationaal onderwijsbeleid ingebed, waarbij bijzonderheden afhangen van de nationale context.
  • De afstemming van eTwinning op de reikwijdte en/of de inhoud van het nationale onderwijsbeleid en curriculum kan, hoewel die in veel gevallen aanwezig is, verder versterkt worden om eTwinning beter in nationale systemen in te bedden.
  • eTwinning is meestal afgestemd op en ondersteunt doorgaans de implementatie van nationaal beleid voor professionele ontwikkeling van leerkrachten, met name voor 21e-eeuwse vaardigheden.
  • Wanneer de betrokkenheid van leerkrachten bij eTwinning op officieel niveau erkend wordt, kan dit formeel of informeel gepaard gaan met een bepaald type beloning (bijv. salaris, promotie, positieve niet-formele impact op evaluatie).
  • Het belang van het inbrengen van eTwinning in de initiële lerarenopleiding (ILO) wordt erkend. Sommige ILO-instellingen hebben eTwinning al in hun curriculum opgenomen.
  • De algehele doelstellingen van eTwinning maken deel uit van en/of komen overeen met de nationale op competentie gebaseerde benadering van de curricula.
  • eTwinning introduceert en bevordert innovatieve pedagogische benaderingen die de participatie, de motivatie en het leerproces van leerlingen cultiveren: kernprioriteiten in alle landen.
  • Internationalisering onder leerlingen, leerkrachten en scholen, een van de grootste kwaliteiten van eTwinning, is een prioriteit voor alle geanalyseerde landen.
  • eTwinning verhoogt de motivatie, energie en toewijding van leerlingen voor eTwinning-projecten, maar ook voor andere schoolvakken.

Samenvattend geeft het rapport aan dat eTwinning belangrijke winst heeft behaald richting een meer systemische benadering die officieel op nationaal niveau aangenomen wordt. Desondanks hebben landen met uitdagingen te maken en stellen ze verdere acties voor die de opname van eTwinning ook op officieel niveau kunnen verbeteren.

Wilt u meer weten?

De samenvatting van het rapport is  hier te lezen, terwijl het volledige rapport in december 2021hier gepubliceerd zal worden.