article image

Initieel beroepsonderwijs en -opleiding in eTwinning

In de afgelopen jaren heeft eTwinning de erkenning van het werk van instellingen voor initieel beroepsonderwijs en -opleiding in Europa uitgebreid.

eTwinning biedt alles wat een docent in het beroepsonderwijs nodig heeft: van de mogelijkheid om te leren en uit te wisselen met collega’s uit heel Europa tot activiteiten voor continue professionele ontwikkeling. eTwinning is uitstekend voor docenten om beroepsonderwerpen te behandelen vanwege de gepromote pedagogische methoden, zoals projectgebaseerd en onderzoekend leren. 

In 2020 werden diverse activiteiten ontwikkeld om educatoren in het beroepsonderwijs erbij te betrekken.
Met name: 

  • Een groep in de kijker named Global Community of Practice” (Mondiale praktijkgemeenschap) werd in april 2020 gelanceerd voor docenten in het beroepsonderwijs om projecten en voorbeelden van goede praktijk te delen en om samen te werken aan activiteiten zoals online evenementen.
  • Het 3-daagse online congres met als thema Beroepsscholen en eTwinning: de rol van eTwinning bij het voorbereiden van leerlingen op de toekomst lanceerde een compleet nieuw tijdperk van de actie van eTwinning op het gebied van het beroepsonderwijs. 183 docenten, leden van eTwinning-ondersteuningsdiensten en experts namen deel aan diverse workshops over onderwerpen als: het ontwikkelen van succesvaardigheden met leerlingenvertegenwoordiging; beroepsonderwijs en -opleiding voor sociale inclusie & arbeidsmarktintegratie; voortijdig schoolverlaten in het beroepsonderwijs; en vaardigheden voor de toekomst – de 21e eeuw in de klas.

Meer informatie:

  1. Pagina van het evenement
  2. Programma van het evenement
  • Twee Educatieve Evenementen werden georganiseerd, waarbij meer dan 250 beroepsonderwijsdocenten betrokken waren.
  1. eTwinning, CLIL, beroepsonderwijs- en opleiding en Erasmus-projecten
  2. Hoe lanceer je een eTwinning-project over beroepsonderwijs vanaf nul?
  • De eTwinning-kitRobo-code”, gebaseerd op een in 2020 bekroond project, is erop gericht het beste te halen uit het beroepsonderwijscurriculum en jonge leerlingen bekend te maken met robots en programmeertoepassingen via praktische activiteiten.

eTwinning zal zich ook in 2021 blijven focussen op docenten in beroepsonderwijs en -opleiding met het werk van een toegewijde taskforce met betrokkenheid van ondersteuningsdiensten en het creëren van materialen en activiteiten voor deze doelgroep.

Bekijk de volgende video om meer te weten te komen over beroepsonderwijs en -opleiding in eTwinning: