article image

Vrienden van eTwinning: Scientix

Scientix, de gemeenschap voor wetenschapsonderwijs in Europa, promoot en ondersteunt Europese samenwerking onder leerkrachten, onderwijsonderzoekers, beleidsmakers en andere onderwijsprofessionals op het gebied van STEM (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde).

Sinds 2010 helpt Scientix Europese STEM-educatoren jongeren te inspireren om meer betrokken te raken bij lessen in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde. Scientix wordt gefinancierd door het directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Unie in het kader van het H2020-programma.

In de eerste fase bouwde Scientix een online portal om Europese STEM-onderwijsprojecten te verzamelen en presenteren, die nu meer dan 650 projecten en 3050 hulpmiddelen bevat. Dit werd gevolgd door het opzetten van een netwerk van nationale contactpunten (NCP’s) die de ontwikkeling van innovatieve benaderingen in het wetenschapsonderwijs op nationaal niveau ondersteunen.

Scientix

Betrokkenheid van de gemeenschap is belangrijk binnen Scientix en het richt zich op het bieden van een gemeenschappelijke ruimte voor alle actoren in het STEM-onderwijs en het creëren van een verbinding tussen STEM-educatoren, onderzoekers en beleidsmakers. In Scientix wordt de gemeenschap van educatoren vertegenwoordigd door 473 leerkrachten uit 43 landen die vrijwillig als Scientix-ambassadeurs fungeren. Ze ondersteunen actief de verspreiding van Scientix en dragen bij aan de uitwisseling van praktijken en kennis onder alle STEM-onderwijsbelanghebbenden in Europa.

Het faciliteren van een uitwisseling van ideeën voor de wetenschapsonderwijsgemeenschap in Europa is altijd een van de kernactiviteiten van Scientix geweest. In 2016 startte het project de STEM Discovery-campagne die erop gericht is om organisaties, bibliotheken, scholen, universiteiten en jeugdclubs uit heel Europa en wereldwijd bijeen te brengen om hun STEM-projecten te etaleren in een grote online campagne. Dit jaar loopt de STEM Discovery-campagne 2020 van 1 februari tot 30 april en worden STEM-enthousiastelingen van over de hele wereld verwelkomd om partner van de campagne te worden. Ze zullen de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan diverse wedstrijden met prijzen als een uitnodiging voor een Scientix-workshop in Brussel, een drone of Microsoft Surface Go.

Scientix

Als je goed naar Scientix en eTwinning kijkt, zie je dat deze twee projecten veel gemeen hebben. Ze hebben allebei het opbouwen van een gemeenschap en Europese samenwerking als topprioriteit, terwijl ze leerkrachten in staat stellen en inspireren om meer actie te ondernemen en innovatieve ideeën en benaderingen in hun lessen toe te passen.

Aangezien 2020 het jaar van Klimaatverandering en milieu-uitdagingen voor eTwinning is, kan dit nog een punt van overeenkomst tussen deze twee grote projecten zijn. Dit jaar wil eTwinning dat leerkrachten en leerlingen zich focussen op het ontwikkelen van hun competenties in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde, via gespecialiseerde projecten die het jaarthema behandelen. Scientix heeft, met zijn verzameling van ruim 650 projecten, onder wetenschapsleerkrachten een aanzienlijke toename van interesse voor milieuthema’s opgemerkt, die opduiken in veel projecten en hulpmiddelen die aan de portal worden toegevoegd. Scientix-hulpmiddelen zijn volledig gratis en de levendige gemeenschap van Scientix die bijeenkomt in de groep Science Teachers in Europe op Facebook verwelkomt en helpt graag iedereen die ervan gebruik wil maken, een andere kwestie wil bespreken of gewoon inspirerend materiaal wil delen die ze online gevonden hebben.

Scientix