article image

Friends of eTwinning en SALTO-YOUTH slaan de handen in elkaar

eTwinning Friend SALTO-YOUTH heeft als doelstelling strategieën rond jeugdwerk te onderzoeken en te ontwikkelen door jeugdwerkers en -leiders te voorzien van bronnenmateriaal. Als lid van het Friends-netwerk biedt SALTO-YOUTH kenniscentra, tools en cursussen aan ter ondersteuning van organisaties en Nationale Agentschappen.

SALTO-YOUTH is een netwerk van zeven kenniscentra die werken rond Europese prioriteitsgebieden binnen het jeugdwerk, als onderdeel deel van de Erasmus+ Jeugd- en Europese Solidariteitsprogramma’s. Dit netwerk organiseert via zijn platform opleidingssessies en activiteiten om contact te leggen ter ondersteuning van organisaties en Nationale Agentschappen. Ook geeft SALTO-YOUTH niet-formele leerbronnen voor jeugdwerkers en -leiders.

SALTO-YOUTH is een schakel tussen Europees jeugdbeleid, de programma’s en de uitvoerders. Daartoe biedt SALTO-YOUTH verschillende tools zoals de Europese opleidingskalender, waar u opleidingsactiviteiten en seminaries op initiatief van SALTO en andere organisaties vindt en de  Toolbox voor opleidingen die honderden tools en ideeën voor jeugdwerkactiviteiten bevat. Verder is er nog het Platform ‘Atlas’ om partners te vinden, dat je helpt in contact te blijven met duizenden jeugdprojecten in heel Europa, met het doel sterke partnerschappen uit te bouwen en zich in te schrijven voor Erasmus +, en tot slot is er Trainers online voor jongeren met een gids van meer dan 500 trainers die internationale opleidingsactiviteiten aanbieden.

Daarnaast beschikt SALTO-YOUTH ook over zeven kenniscentra. Elk daarvan is met één bepaald thema of met één regio bezig en ze delen verschillende taken met Nationale Agentschappen, de Europese Commissie en andere instellingen rond op jeugdwerkers gericht beleid.

Bovendien verspreidt en onderzoekt SALTO-YOUTH strategieën rond jeugdwerk en voert ze uit. Met de aangeboden tools en de op leren gerichte evenementen is het de bedoeling dat jongeren en jeugdwerkers kunnen leren, zich kunnen ontwikkelen en openbloeien.

eTwinning en SALTO-YOUTH zijn al lang vrienden. In 2017 droeg SALTO-YOUTH bij tot het jaarboek “Bouwen aan een cultuur van inclusie met eTwinning” dat gaat over uitdagingen in onderwijs en dat voorbeelden van goede praktijken bevat.

Wilt u graag meer te weten komen? Op de website van SALTO-YOUTH vindt u meer informatie.