article image

eTwinlandia: Een reis van democratische ontdekking

Welkom in eTwinlandia! Wilt u een kopje koffie drinken in Kindness Village? Of een kopje thee in Connect Town? Wat dacht u van een uitstapje van Influenceville naar Supportville? In de war? Geen zorgen – president T. Winspace geeft u graag een rondleiding!

eTwinlandia is een activiteit die speciaal gemaakt is om democratische waarden in de praktijk te brengen. Het werd gebruikt bij de netwerkoefening tijdens het eTwinning-jaarcongres 2019. Een inwoner van eTwinlandia heeft een verloren gewaand stuk van het embleem van het land gevonden, de Ostraka. Twee dagen lang werden bijna 600 deelnemers, de meesten leerkrachten, volledig betrokken burgers van eTwinlandia met één opdracht om te vervullen: besluiten welk dorp het teruggevonden stuk van de Ostraka mag herbergen. Na aankomst kregen alle deelnemers instructies over hun rol en het dorp waar ze bij hoorden, samen met vijf regels van eTwinlandia. Tijdens het congres werden ze aangemoedigd om democratisch aan een mogelijke oplossing te werken. Tijdens de laatste sessies werd de winnaar met de meeste stemmen op democratische wijze gekozen.

Scientix

In het jaar dat eTwinning Democratische Participatie verkende, werd de deelnemers door een reis naar het denkbeeldige land eTwinlandia een voorbeeld uit de eerste hand geboden van democratische processen en hoe deze toegepast worden. De bedoeling van de activiteit was om inzicht te krijgen in de voordelen van het toepassen van de principes van actief burgerschap in klassen en de effecten die ze hebben op democratische samenlevingen via toegenomen participatie en bewustzijn van leerlingen.

Principes van democratische participatie vormen een wezenlijk deel van eTwinning. eTwinning stelt leerkrachten, leerlingen, ouders en de lokale gemeenschap in staat actief deel te nemen aan allerlei projecten, campagnes en beroepsontwikkelingsmogelijkheden van eTwinning.

eTwinlandia is nu beschikbaar voor al degenen die hun democratische kennis en principes in de praktijk willen brengen.

Scientix